Väljarbarometern

Feb. 2021

Novus/SVT februari: M & V går uppåt i opinionen

Novus/SVT väljarbarometer visar att Moderaterna ökar i stöd. Även om ökningen inte är signifikant jämfört med föregående månad är Moderaternas stöd nu det högsta sedan februari 2018. Samtidigt tappar Sverigedemokraterna i stöd vilket gör att Moderaterna stärker sin ställning som näst största parti, de är statistiskt säkerställt (+5) större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna minskar i stöd, men åtnjuter fortsatt högst stöd bland väljarna och är statistiskt säkerställt (+3,8) större än Moderaterna.

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 84, Liberalerna 0, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 17, Socialdemokraterna 97, Vänsterpartiet 39, Miljöpartiet 15, Sverigedemokraterna 66.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2887 personer per telefon, SMS och post under tiden 11 januari – 31 januari 2021. Totalt söktes 5593 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,8%.

Kommentar

Novus undersökningar kring förtroendet för ansvariga myndigheter kring hanteringen av pandemin visar att förtroendet för regeringen rasar. Det stora missnöjet verkar dock ligga mer i den svenska hanteringen av pandemin jämfört med exempelvis våra grannländer, än att något annat parti i Sverige skulle klarat situationen bättre.

Dock ser man en tydlig positionsförflyttning som pågått under pandemin efter att den initiala reaktionen lagt sig och Socialdemokraterna återgått till nivåer som de hade innan pandemin.

Moderaterna stärker sin roll som oppositionsledaren, en roll Sverigedemokraterna helt klart hade innan pandemin. Sverigedemokraterna var för ett år sedan Sveriges största parti och hade för andra gången på tre månader passerat Socialdemokraterna med ett väljarstöd på 23,9 %, jämfört med Socialdemokraternas 23,2 %, Moderaterna hade under samma period 18 % dvs. långt efter de två största partierna.

Men Sverigedemokraterna rasade snabbt i väljarstöd när pandemin kom och de har sedan dess haft svårt att hävda sig på nivåer över 19 %. Sommaren gav dem en liten skjuts när brottsligheten åter igen blev allt mer viktig för väljarna och tog över från oron för pandemin. Men det faktum att Sverige inte kollapsade under coronakrisen som många nog var rädda för gjorde att frågan Sverigedemokraterna var svaret på inte längre var lika viktig.

Moderaterna har bättre kunnat balansera på att vara ett alternativ till ett starkt Socialdemokraterna och successivt ökat i stöd under pandemin. Moderaterna har ökat i stöd med 5,1 procentenheter jämfört med i februari 2020 precis innan pandemin.

Missnöjet med Socialdemokraternas hantering av Coronapandemin slår alltså inte så hårt som nog en del tror den skulle göra. Men missnöjet är ändå en bidragande orsak till Vänsterpartiets precis som Moderaternas uppgång. En annan bidragande förklaring till Vänsterpartiets uppgång kan bero på diskussionen om vart skattemedel går gällande skola och sjukvård – En debatt som pågått ett tag. Men det kommer vi kunna få reda på mer framöver. På många sätt lever Sverige och världen i ett slags undantagstillstånd och väntan på vardagen fortsätter. Något som också påverkar väljarnas syn på partierna och skapar en större utmaning för de mindre partierna att hävda sig. Det tenderar mer att kretsa kring de tre stora partierna.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer feb 2021

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: