Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

December 2020

Novus/SVT december: Socialdemokraterna ökar

Socialdemokraterna vänder uppåt efter att ha minskat i stöd fem månader i rad.

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 79, Liberalerna 0, Centerpartiet 30, Kristdemokraterna 20, Socialdemokraterna 102, Vänsterpartiet 35, Miljöpartiet 15, Sverigedemokraterna 68.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3813 personer per telefon, SMS och post under tiden 9 november – 6 december 2020. Deltagarfrekvensen vad 51%. Andelen osäkra väljare är 5,3 procent.

Novus/SVT väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer, SMS och vykort med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Kommentar

Efter sommaren förlorade regeringen på den våg av grova brott som sedan flera år tillbaka verkar vara det normala i Sverige. Då såg vi ett ökat stöd för både M och SD som båda anses ha en bättre politik inom lag och ordning än S. Men nu när pandemin återigen leder till ökade restriktioner ser vi att S efter 5 månaders vikande väljarstöd bryter trenden och ökar igen. Dock inte är på samma nivå som i våras när pandemin nyligen upptäckts i Sverige, pandemin är mer komplicerad nu än i den initiala situationen som var i våras. Socialdemokraterna vinner främst väljare från Soffan och Vänsterpartiet samt lite från Sverigedemokraterna.

I början på året, precis innan pandemin, var Sverigedemokraterna jämnstora med Socialdemokraterna, men under pandemin har SD tappat sin roll som det ledande oppositionspartiet. Moderaterna har lyckats mycket bättre med den balansgång det är att vara i opposition vid en nationell kris. Moderaterna är statistiskt säkerställt Sveriges näst största parti.

SD var ett parti som vann det mesta av sitt väljarstöd på grund av oron för ett samhället som gick åt fel håll och oron för att en kris skulle slå samhället i spillror. När det sedan kom en kris som verkligen hotar hela världen och Sverige inte kraschar helt, blir det svårt att vinna väljare baserat på sådan oro. Men SD tappar också på grund av det faktum att mycket av politiken inte sedan mars handlat direkt eller indirekt om SD. Två regeringsbildningar kretsade kring att hålla SD borta. Så det är inte bara SDs politik och oron för ett samhälle som höll på att gå sönder som lett till deras starka position utan även i mycket stor omfattning på grund av de andra partiernas fixering vid att förhålla sig till SD i nästan alla frågor, det har nästan verkat vara viktigare att förhålla sig till SD än att få genomföra sin politik.

Men man får inte glömma att SD fortfarande är Sveriges tredje största parti, nästan dubbelt så stort som V som är på fjärdeplatsen, det enda parti som inte har suttit i eller haft direkt påverkan på regeringspolitiken. SD är fortsatt förstahandsvalet för många som känner sig svikna idag eller är oroliga för nutiden eller framtiden. Just oro är en stark åsikt bland många som sympatiserar med SD. Men raset för SD är stort och S har återtagit positionen som Sveriges största parti och M har lyckats återta positionen som oppositionsledare.

Generellt så är den stora väljarrörlighet vi ser nu handlar främst om en ökad oro, ett lägre förtroende för politiken och dess företrädare. Det är allt svårare för väljare att vara partilojala när det är svårt att se värderingarna och visionerna som ligger bakom partierna politik och det politiska ledarskapet är frånvarande. Där fokus inte så mycket är att locka väljare som att jaga väljarnas röster genom att till stor del skrämmas med motståndaren.

Jag vill gärna introducera termen väljarförakt för att kunna visa vad som är fel bakom detta. Där politiken verkar lita allt mindre på väljarna. Där man glömmer maktbalansen och rollfördelningen i den representativa demokratin. Politikerföraktet är snarare en bieffekt av väljarföraktet än något som kommer från ingenstans.

Novus undersökningar kring Coronapandemin har visat att nästan alla väljare sköter sig och följer rekommendationerna, när rekommendationerna lättades slappande man av, när de drogs åt stannade man omedelbart hemma. Men om man lyssnar på politiken kring samma beteende skulle man kunna tro svenskarna är olydiga och struntar helt i folkhälsan. Ett tydligt exempel på kärnan i problemet inom politiken, som jag vill kalla väljarförakt.

Visst på kort sikt kan man som politisk strateg uppskatta denna väljarrörlighet, men underminerar sakta men säkert tilltron till demokratin om man inte förstår att väljarna faktiskt alltid har rätt i en representativ demokrati, där man agerar på väljarnas mandat för att bevaka väljarnas intresse.

Ok ett litet sidospår på slutet, men då detta är årets sista väljarbarometer i ett av det konstigaste året så här långt detta århundrade så känns det värt att lyfta blicken lite mer kring demokratins mekanismer och den allt lägre tilltron till demokratin, politiken och partiernas roll.

Det finns även andra aspekter som driver denna utveckling, men de är alla konstruerade av de makthavare som finns i västvärlden, så situationen vi har ni är något som är självförvållat och kan vändas till något bättre om man verkligen vill och förstår sin roll.

Ingen har någonsin skärpt sig genom att bli kallad dum i huvudet.

Det är i regel omöjligt att samarbeta utan ömsesidig respekt.

God jul och gott nytt år!

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: