Väljarbarometern

Augusti 2020

Novus/SVT aug 2020: Socialdemokraterna fortsätter backa

Novus/SVT väljarbarometer visar att Socialdemokraternas tappar signifikant och minskar i stöd för andra undersökningen i rad, men fortfarande signifikant större än Moderaterna som har näst högst väljarstöd.
Avståndet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som har tredje högsta stöd minskar och skillnaden dem emellan är inte längre signifikant.

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 81, Liberalerna 0, Centerpartiet 29, Kristdemokraterna 22, Socialdemokraterna 108, Vänsterpartiet 35, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 74.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3804 personer per telefon, SMS och post under tiden 3 – 23 augusti 2020. Andelen osäkra väljare är 6,3 procent.

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer aug 2020

Kommentar

Socialdemokraterna var de stora vinnarna under den akuta perioden kring Coronapandemin, de blev för fler symbolen för ett samhälle som höll ihop när det var som värst. Men nu när sjukdomsspridningen minskar, och det inte är ett akut läge längre tappar S en del av det stöd de vann under våren.

Samtidigt har sommaren precis som föregående sommar kantats av rapporter av grova våldsbrott och skjutningar, något som skadar tilltron till den sittande regeringen. Efter förra sommaren ökade SD kraftigt och växte till att under en period vara Sveriges största parti, mycket på grund av att lag och ordning och de grova våldsbrotten blev en central fråga. Även ökningen för Moderaterna nu kan nog härledas till samma fråga. M var det parti som ansågs vara bäst i frågan “lag och ordning” i juni, följt av SD på andraplats. S kom först på tredjeplats i en fråga som då var svenskarnas fjärde viktigaste fråga.

Om vi tittar i andra änden av väljarnas stöd, verkar Liberalerna hopplöst fast under 4 procent spärren. De har inte haft ett stöd över 4 % sedan juni 2019, och då bara knappt över (4,1%) månaden det blev klart att Nyamko Sabuni skulle tillträda som partiledare. Juni 2019 var också enda gången över 4 % sedan november 2018. L har också tydligt tappat förtroende i sin kärnfråga: utbildning. Bara var tionde svensk uppger att L är bäst på skola och utbildning. 19 % uppger att S är bäst, 13 % att M är bäst. En fråga som L klart ägde tidigare.

Miljöpartiet rör sig också på fel sida 4 procent spärren. Även om de till skillnad mot L tillbringat fler månader över spärren under jämförande period är det tydligt att de inte är ett parti som vinner väljare genom att vara ett stödparti till regeringen. Något som kanske inte är förvånade, i regel tappar stödpartier väljarstöd. Men Miljöpartiets kris är tydlig bland väljarna, i augusti 2014 hade de ett stöd bland de yngsta (18-29 år) på 15,7 %, markant över andra åldersgrupper, nu har de ett stöd inom den åldersgruppen på 4,6 %, bara marginellt över stödet i övriga åldersgrupper. Ändå är miljöfrågan den tredje viktigaste frågan för de yngre där 46 % uppger att det är en av de viktigaste politiska frågorna. Men färre anser att Miljöpartiet sitter på lösningen på miljöfrågan. I juni uppgav 22 % av svenskarna att MP var bäst på miljö, men jämför vi med juni 2014 då uppgav 37 % att MP hade bäst politik i i miljöfrågan. Det finns ett tydligt samband mellan tappat väljarstöd och tilltron till MP i deras kärnfråga. Även om MP är starkast fortfarande i frågan så har de tappat signifikant. Tvåa kommer C där 12 % uppger att de bäst på miljö och klimat. 9 % uppger att M är bäst.

Vi har alltså en situation där de partier som ligger nära 4 procentspärren tappat tydligt i tilltro i sina historiskt starka profilfrågor.

Partier vinner väljare genom förtroende för deras företrädare och den politik de för. Vad gäller både L och MP så har väljarna nu lågt förtroende både för partiföreträdarna och tilltron till deras politik i deras klassiska profilfrågor. Utan detta är det svårt att vinna eller behålla väljare väljare idag.

Torbjörn Sjöström

VD

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: