Väljarbarometern

September 2018

Novus/SVT 7 sept 2018: SD går fram och M tappar

I SVT/Novus väljarbarometer 7 september, den sista innan valet på söndag, går Sverigedemokraterna fram och Moderaterna tappar. Skillnaden mellan blocken är endast 1,4 procentenheter, men de rödgröna partierna är större. Inga förändringar är statistiskt säkerställda jämfört med föregående väljarbarometer 30 augusti.

Miljöpartiet är inte statistiskt säkerställt över 4 procent spärren.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1847  personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 4 – 6 september 2018.

Deltagarfrekvens: 49 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 3621personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte är någon prognos. Väljarbarometern är inte en framtidsförutsägelse, utan det uppmätta väljarstödet fredagen innan valet, om det vore val idag, historiskt sett så har det varit små skillnader jämfört med valdagen. Tidigare val har relativt få faktiskt ändrat sig de sista dagarna. Genomsnittliga felet i Novus sista väljarbarometer 2014 var 0,8 procentenheter. Men det är ingen garant för att väljare inte ändrar sig in i det sista.

Novus uppdaterade sin metod i februari. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: