Väljarbarometern

6/9-22

Novus 6 september: M ökar något, S minskar något

Novus väljarbarometern 6/9 med felmarginalen utplottad, utan felmarginaler finns längre ned

Felmarginal för denna enskilda mätning: M 1,8%, L 1,0%, C 1,3%, KD 1,1%, S 2,2%, V 1,3%, MP 1,1%, SD 1,9%, Annat 0,5%.

Analys

Novus väljarbarometer publiceras först i SVT på deras site och kort därefter på Novus hemsida. Här kompletteras den med en kommentar från mig för att försöka skapa lite mer förståelse kring vad som händer och var som kanske inte händer.

Liten metodrekapitulering

Novus är idag det enda undersökningsföretag som inte ändrat metod i närtid. Vilket jag mer oro noterat sedan många år tillbaka. Att undersökningar skiljer sig åt när vi nu har en extremt turbulent valrörelse och metoderna som används skiljer sig åt… Det är inte bra, men väntat. Novus har valt att använda den metod vi vet fungerar och som har stöd i den forskning vi vet fungerar. Att dåliga undersökningar i USA inte fungerar betyder ju inte att det inte går att göra undersökningar så klart. Men det finns faktiskt bra undersökningar i USA, de som är baserad på samma metod som Novus, är de som är de mest tillförlitliga i hela världen. Det har inte ändrat sig.

Men man måste också förstå att de som ändrar sig och faktiskt får ändra sig är väljarna.

För de ändrar sig verkligen. Pga politiker, media och verkligheten. Undersökningarna visar detta, de är inte orsaken eller problemet…

Varför ändrar man sig?

Gå till dig själv (om du inte är medlem i ett parti), hur lätt eller svårt tycker du att valet nu är? Vad säger folk i din omgivning? Om svaret är att det är lättare än förra valet så skulle jag bli väldigt förvånad.

Det vi snarare ser i våra undersökningar är problemet att veta om det blir någon skillnad med regeringsskifte. Om det blir bättre eller sämre? Vem som är ansvarig för frågorna är rätt tydliga för de flesta svenskar. Men vem som kan lösa dem är det mindre enkelt att svara på. Självklart blir det en hög väljarrörlighet från dag till dag då. Konstigt vore annat.

 

Torbjörn Sjöström

VD

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 63, Liberalerna 16, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 22, Socialdemokraterna 101, Vänsterpartiet 26, Miljöpartiet 20, Sverigedemokraterna 70.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1855 personer som svarat per telefon, SMS och post under perioden 3 – 5 september 2022. Andelen osäkra väljare 4,4 procent.

Socialdemokraterna backar 0,2 procentenheter och hamnar på ett väljarstöd på 28,7 procent. Sverigedemokraterna får 19,9 procent, en minskning på 0,1 procentenheter jämfört med gårdagen. Moderaterna ökar 0,5 procentenheter och har nu ett väljarstöd på 17,9 procent. Centerpartiet ligger kvar på samma stöd som gårdagen, 8,8 procent av svenskarna uppger att de skulle rösta på partiet. Vänsterpartiet backar 0,5 procentenheter och får ett väljarstöd på 7,5 procent. Även Kristdemokraterna backar 0,5 procentenheter och 6,1 procent uppger att de skulle rösta på partiet. Miljöpartiet ökar 0,1 procentenheter och får ett väljarstöd på 5,6 procent. Liberalerna får ett stöd på 4,4 procent en ökning på 0,2 procentenheter.

 

För att räkna signifikanta förändringar behöver förenklat en förändring vara större än summan av felmarginalen är. Men det tillkommer en extra dimension när vi har ett tredagars rullande medelvärde, vi genomför 500 intervjuer om dagen och tittar på de tre senaste dagarna. Förändringen kan inte jämföras med en undersökning där samma personer är med i båda. Så man behöver för att säkerställa en statistiskt säkerställd förändring jämföra dagens undersökning med en som är tre dagar gammal eller äldre.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: