Väljarbarometern

4/9-22

Novus/SVT 4 sept 2022: S ökar – SD minskar

Analys

Novus väljarbarometer publiceras först i SVT på deras site och kort därefter på Novus hemsida. Här kompletteras den med en kommentar från mig för att försöka skapa lite mer förståelse kring vad som händer och var som kanske inte händer.

Inga säkerställda förändringar jämfört med för tre dagar sedan.

S går upp även idag, S återhämtar sig därmed för andra dagen i rad.

M går upp lite och hämtar hem gårdagens nedgång.

Samtidigt tappar SD. M och SD är nu återigen statistiskt säkerställt inom felmarginalen från varandra.

L kvar mycket nära 4 % spärren, både MP och L ligger inom felmarginalen från den.

Detta är en nulägesbild och visar hur svårt detta val är. Väljare byter mellan ”blocken” och det har blivit ett plånboksval på mycket kort tid. Helgens pressträff ett tecken på det också. Men vi följer detta fram till fredag. Sen är det helt upp till väljaren och jag kan lova er att väljare kommer ändra sig även under helgen som kommer. Och jag brukar inte förutsäga framtiden. Men jag kan lova att det kommer gapas om att undersökningarna missade att förutse valresultatet. Trots att vi inte ens försöker. Men verkligheten är inget man verkar bry sig om. Och jag antar det är därför en del åsiktsmakare ser det som ett problem att vi visar väljarnas åsikter under en valrörelse…

Jag måste nämligen kommentera DN:s ledare som säger att det är oansvarigt att publicera dagliga väljarbarometrar och att jag typ erkänt att jag inte vet varför det var en förändring från en dag till en annan sågs som ett bevis på detta. När jag gav ett par olika anledningar initialt och sedan sa att det tar flera dagar att fastställa… Men allt man säger kan så klart fultolkas.

DN:s ledare sällar sig till en både sittande och f.d. chef på Aftonbladets ledarredaktion. Som tycker det är dåligt med undersökningar och att de inte borde finnas som de gör nu.

Opinionsundersökningar är det enda vi har som tillförlitligt kan ge en bred röst av medborgarnas åsikt mellan val. Men det förutsätter att man gör det med de metoder vi vet fungerar. Ett tecken på att man vet att de fungerar är att man känner till säkerheten i den. Man har felmarginalen och statistiskt säkerställda förändringar. Alltså med 95 % säkerhet är resultatet xx plus minus felmarginalen. Novus väljarbarometer som är ett tredagars medelvärde av väljaropinionen, säger tydligt vilka förändringar som kan säkerställas eller inte.

Från igår visar vi också en graf som ritar ut felmarginalen. För precis som man slarvat i med rapporteringen av underökningar i världen och låtsats att det är en framtidsförutsägelse, har man inte heller begripit felmarginalen.

En känd osäkerhet är ingen svaghet. Tvärtom är det en mycket viktig styrka, Novus undersökningar ger en mycket god bild av medborgarnas åsikter i en fråga.

Just nu är också väljarrörligheten mycket viktig. En påminnelse om det är att man FORTFARANDE inte fattar att väljare ändrade sig efter att vi alla publicerade den sista väljarbarometern efter valet 2018 och Åkessons uttalande i SVT:s slutdebatt fick 4 % av Sveriges väljare att ändra sig.

Nej fortfarande väljer journalister och allsköns tyckare att säga att undersökningarna var fel, man väljer(?) att ignorera att väljare ändrade sig.

I DN:s ledare är också ett bevis att SVT:s VALU var fel, därför är Novus undersökningar fel… Kolla med SOM institutet och valforskningsprogrammet hur VALU gör och vad den säger och varför, jag orkar inte förklara.

Både Aftonbladet och DN är de redaktioner som publicerar undersökningar utan felmarginaler. Vad betyder det? Jo att säkerheten på undersökningen är totalt okänd. Felet kan vara 100%. Vad det betyder är att metoden inte duger att göra en populationsuppskattning.

Syftet med Novus tre dagars rullande medelvärde är att följa väljarnas rörlighet. Att kunna ge en bild av väljarnas tankar i nuläget. Om kunskap kring väljarnas åsikter skulle vara ett problem för väljarna vad säger det om synen på de som vill stoppa det?

Grunden i demokratin är väljarnas åsikt. Politiker arbetar för väljarna. Inte tvärtom. Nyheterna skall granska makten på väljarnas mandat.

De länder som inte tillåter opinionsundersökningar är länder som Ryssland, Kina m.fl. Länder som inte är demokratier. Begriper man inte det? Eller bryr man sig inte?

Lika bra att nämna Frankrike igen. För någon tänker säkert att dom ju inte tillåter väljarbarometrar i slutet på valrörelsen. Det är fel. De tillåter inte att nyhetsmedia publicerar väljarbarometrar, inte heller att nyhetsmedia granskar politiker under samma period. Det Frankrike gör är att stoppa media från att påverka i slutet på valrörelsen. Konstigt nog missa denna detaljs också när medieanställda vill begränsa och kritisera undersökningar. En ledarskribents jobb ÄR att påverka…

Tillförlitliga undersökningar ger en korrekt bild av medborgarnas åsikt. Ställ krav på oss. Det gör bl.a. SVT, SR och TT. De publicerar inte undersökningar baserat på ovetenskapliga metoder. För hur kan man veta om det är nyhetsmässigt intressant om man inte vet om det är sant?

All sanning är inte nyheter så klart. SVT gör inte nyheter på undersökningarna varje dag. Vilket de var tydliga med i starten. När det är statistiskt säkerställt gör de nyheter på Novus väljarbarometer. Annars ligger det på en sida som visar nuläget. Visst den kanske refereras till. Men de som refererar mest till undersökningarna är andra nyhetsredaktioner. De tar inte bara Novus undersökningar utan refererar till alla hela tiden.

De flesta dagarna behöver man som besökare faktiskt leta sig fram till den på SVT:s sida (eller läsa om den på någon annan nyhetssite).

Jag kan inte tolka det som annat än att man tycker medborgarens åsikter är ett problem. En mycket problematisk inställning, antalet demokratier sjunker i världen. Medborgarens röst är viktigare än någonsin.

I detta val är det också svårare än någonsin. Våra undersökningar visar det, vi har sett stora väljarrörelser på mycket kort tid, och varför det är svårt om man inte begriper det själv, så kan man läsa tidigare inlägg från mig.

 

Torbjörn Sjöström

VD

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 64, Liberalerna 15, Centerpartiet 26, Kristdemokraterna 24, Socialdemokraterna 105, Vänsterpartiet 29, Miljöpartiet 17, Sverigedemokraterna 69.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1547 personer som svarat per telefon, SMS och post under perioden 1 – 3 september 2022. Andelen osäkra väljare 4,0 procent.

Socialdemokraterna har ett väljarstöd 29,8 procent, en ökning med 1,1 procentenheter. Moderaterna ökar med 0,5 procentenheter och 18,1 procent uppger att de skulle rösta på partiet. Sverigedemokraterna minskar med 1,2 procentenheter och har ett väljarstöd på 19,8 procent. Vänsterpartiet får ett väljarstöd på 8,2 procent, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med gårdagen. Centerpartiet ökar 0,5 procentenheter och får ett väljarstöd på 7,5 procent. Kristdemokraterna får ett väljarstöd 6,8 procent, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med igår. Miljöpartiet minskar en 0,1 procentenhet jämfört med gårdagen, de har ett väljarstöd 4,8 procent. Liberalerna minskar också 0,1 procentenhet och får idag ett väljarstöd 4,3 procent.

Novus väljarbarometern 4/9 med felmarginalen utplottad som ett test

Felmarginal för denna enskilda mätning: M 2,0%, L 1,1%, C 1,4%, KD 1,3%, S 2,4%, V 1,4%, MP 1,1%, SD 2,0%, Annat 0,4%.

Med felmarginalen betyder det att undersökningen med 95 % säkerhet säger att resultatet är inom felmarginalen. Alltså tex om Moderaterna får 17,6 enligt undersökningen är det med 95 % säkerhet mellan 15,6 och 19,6.

För att räkna signifikanta förändringar behöver förenklat en förändring vara större än summan av felmarginalen är. Men det tillkommer en extra dimension när vi har ett tredagars rullande medelvärde, vi genomför 500 intervjuer om dagen och tittar på de tre senaste dagarna. Förändringen kan inte jämföras med en undersökning där samma personer är med i båda. Så man behöver för att säkerställa en statistiskt säkerställd förändring jämföra dagens undersökning med en som är tre dagar gammal eller äldre.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: