Väljarbarometern

Maj 2024

L, C och KD under spärren inför EU-valet

Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024

Analys

Inga statistiskt säkerställda (signifikanta) förändringar jämfört med Novus EU-väljarbarometer från mars 2024. Det krävs ytterligare 0,2 procentenheter för att MP skall vara säkerställt. Men det finns ändå många intressanta saker att notera.

S, V och MP är generellt mer positiva till EU. M samt ännu mer KD och SD är mer EU kritiska, vilket tydligt syns i röstintentionen. De som röstade på S, V och MP i riksdagsvalet 2022 kommer i högre grad att rösta i EU-valet. Bland de som säger att de garanterat inte kommer att rösta tappar särskilt M. SD har inte samma problem med att de straffas av få lägre stöd i EU valet på grund av röstintentionen.

M hamnar i en intressant situation där, EU kritisk men utan ”protestdimensionen”, som finns i SD som är ett ”motparti”, man enas i en protest mot den negativa utvecklingen och känner att man måste agera genom sin demokratiska röst, vilket gör att man hellre går och röstar trots att man är negativ mot EU.

Röstintentionen sammanfaller också med andra undersökningar vi gjort kring hur positiv man är till EU. Även om man är generellt positiva till EU jämfört med andra länder så ser vi en mer EU kritisk hållning i KD, SD och M.

Klimatfrågan låg på andra plats i Novus undersökning om viktigaste politiska EU-frågan i februari 2024. På första plats låg invandring, men den inverkar också med en mer EU kritisk hållning som vi ser i KD, SD och M. Så det kan vara så att det blir mer en nationell fråga bland dessa väljare, och att det påverkar röstviljan.

C ser ut att göra ett katastrofval. I EU-valet 2019 fick de 10,8% och nu ligger de under 4%-spärren. KD likaså. Dem som ser ut att göra ett bättre val är: S, SD, V och M. Även om S tappar jämfört med februari 2024.

När valrörelsen kommer igång kommer de små partierna att komma till tals och kunna återhämta sig. Det är troligt att de större partierna kommer att tappa till förmån för de mindre. Jag upplever att det är en väldigt sen valrörelse som påverkar de mindre partiernas förmåga.

Övriga partier ökar med 0,9 procentenheter till 2,6 procent. De partier som nämns är: Folklistan, AFS, Piratpartiet, MED, övriga. De är väldigt jämna i storlek. Inget parti är större än ca en halv procentenhet. För att ett parti skall särredovisas krävs att de är över 1,5 procentenheter i genomsnitt i tre månader.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Novus EU-väljarbarometer ger svar på frågan hur svenska folket skulle rösta om det vore val till Europaparlamentet idag.

Novus EU-väljarbarometer för maj 2024 genomfördes under perioden 1–28 april 2024. Undersökningen besvarades av totalt 2311 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning, region och valt parti i riksdagsvalet 2022. För ytterligare information, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Andelen som skulle rösta på annat parti är 2,6% (+0,9) och andelen osäkra väljare, d.v.s. de som inte vet vilket parti de skulle rösta på, är 33,2%.

Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: