Nyhetsbrev – 23 feb. 2017 – Novus och Tokyo universitet i spännande samarbete

Vi vet inte vad alla tänker, så det är bäst att fråga

Vad är sant, vad är spekulationer och vad är bara sett från ett annat perspektiv? Vi utsätts dagligen för påståenden om hur saker och ting ligger till. Vi hämtar vår kunskap från våra vänner och kollegor, vårt flöde på sociala medier och från den media vi själva väljer att konsumera. Men det är ytterst få personer som har ett så varierat kontaktnät att det innefattar alla typer av människor i alla åldrar, i alla stadier av livet och med olika bakgrunder och värderingar. Sverige rymmer en mångfald som är större än någon enskild svensk upplever i sin vardag. Så för att få en korrekt uppfattning av hur landet ligger måste man även gå utanför sin egen zon.

Något som ofta kommer upp här på Novus är vilket otroligt varierande jobb vi har. Vi är och utforskar utanför våra egna zoner hela dagarna. Det är lite som att vara en detektiv som gräver och analyserar kunskap om alla våra olika medmänniskor. I det här brevet får ni läsa om varför Novus konsult Mats Elzén reser landet runt, besöker moskéer och SFI-skolor och vi har även ett tips på ett smidigt sätt att komma i kontakt med vår lite äldre målgrupp.

Undersökning med nyanlända migranter på uppdrag av Tokyo universitet

Novus har under hösten och vintern 2016 genomfört ett mycket intressant och spännande uppdrag åt en grupp forskare vid Tokyo universitet: en kvantitativ undersökning med nyanlända migranter från Syrien, Irak och Palestina i Sverige. Inom ramen för projektet har den japanska forskargruppen tidigare genomfört undersökningar med samma målgrupp i Tyskland, Jordanien och Libanon. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för migranter och migration. Undersökningen har omfattat en rad områden, bland annat hur migranterna tog sig till Sverige, varför man valde just Sverige, hur ens relationer ser ut med befintlig diaspora, och hur man ser på sin framtid och politiska preferenser.

– Vi påbörjade samarbetet med Novus efter flyktingkrisen 2015 och tillsammans har vi tagit oss an denna viktiga fråga. Novus har stöttat oss med metodologi och frågekonstruktion och tillsammans har vi etablerat ett mycket fruktbart samarbete för detta svåra ämne, säger professor Aiko Nishikida från Tokyo universitet, som är forskningsledare för projektet.
Under projektets gång har Novus intervjuat flera hundra personer i målgruppen, varav majoriteten har varit SFI-studenter. Arabisktalande tolkar har varit med vid varje tillfälle då målgruppens svenskkunskaper varit skiftande. Projektet har ofta fått positiv respons av målgruppen, där respondenter sagt att de varit glada att någon är intresserade av deras situation. Mats Elzén, ansvarig konsult på Novus, menar att nyanlända är en grupp vars åsikter och upplevelser behöver synliggöras oftare:
– Det har varit ett fantastiskt projekt att jobba med. Det är en intressant målgrupp då nyanlända migranter har kommit att hamna i centrum av delar av den politiska debatten – men de själva är inte delaktiga. Det är därför viktigt att de blir mer involverade i samhället. Nästa år ska många av dem rösta i lokalvalen men har i princip inte fått någon information om svensk politik.

Novus har etablerat goda kontakter inom SFI och visat att det är fullt görbart att genomföra bra och träffsäkra undersökningar i en målgrupp som metodologiskt anses vara svår att nå.

Det japanska forskarteamet tillsammans med Novus projektteam/ansvarig konsult Mats Elzén, kvalitetsansvarig Mikael Ohlsson och projektledare Anita Bergsveen.

– Jag tror att vi kommer att göra fler liknande undersökningar framöver. Det är av hög relevans, inte minst ur integrations- och arbetsmarknadspolitisk synvinkel, att förstå de nyanländas perspektiv. Jag hoppas och tror att både myndigheter, organisationer och företag i högre grad kommer att göra undersökningar bland nyanlända, säger Mats Elzén.

Studiens namn är “A Comparative Study of Dynamics and Attitudes of Arab Migrants-Refugees in Jordan and Sweden”. Hälften av intervjuerna har genomförts i Skåne och hälften i Stockholm/Mälardalen.
Är detta en målgrupp du är intresserad av?

Nå ut till köpstark målgrupp – med Novus nya Seniorbuss

Seniorer har länge varit en högintressant målgrupp för många av Novus kunder. För att ytterligare öka möjligheterna att nå ut till seniorer lanserar Novus nu Seniorbussen – en webbomnibuss som gör det möjligt att snabbt och effektivt nå ut till de köpstarka seniorerna i åldersgruppen 55-84 år.

Seniorbussen kan användas för såväl marknadsundersökningar som opinionsmätningar och har ett liknande upplägg som i Novus Sverigebuss; en representativ fördelning av 1000 intervjuer samlas in och sammanställs i en diagramrapport. Logiken liknar bussar i kollektivtrafiken – flera kunder delar på kostnaden genom att köpa in sina frågor i bussen, vilket gör att bussen blir kostnadseffektiv.

– Vi ser en stor efterfrågan på undersökningar med målgruppen ”seniorer”. Seniorer är en av de mest intressanta målgrupperna för många av våra kunder idag. Genom Seniorbussen kan Novus bidra med effektivitet, kunskap och trygghet i undersökningsprocessen, säger Gun Pettersson, konsultchef på Novus.

Seniorbussen skickas ut första tisdagen varje månad. Sex bakgrundsfrågor nedbrutet på kön, ålder, två geografiska nedbrytningar, hushållsinkomst samt boende ingår. Seniorbussen möjliggör 1000 intervjuer med personer i åldern 55-84 år.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: