2013-08 SVT: Ovetenskapliga metoder gynnar SD i opinionsmätningarna

OPINIONSMÄTNINGAR · Torbjörn Sjöström om hur frivilliga väljarundersökningar ger skev bild av opinionen:

Frivilliga väljarundersökningar blir allt vanligare i medierna. Men de baseras inte på slumpmässiga urval – och är därför meningslösa rent statistiskt. I Sverige syns det på Sverigedemokraterna, som konsekvent är större i frivilligamätningar än i de som görs slumpmässigt. Nyhetsredaktionerna måste ta större ansvar för att säkerställa korrekta metoder och resultat, skriver Torbjörn Sjöström, vd för undersökningsföretaget Novus.

http://www.svt.se/opinion/ovetenskapliga-metoder-gynnar-sd-i-opinionsmatningarna

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: