Vem är först?

Visste ni att det bästa för en fotbollsmålvakt i en straffsituation är att inte kasta sig varken åt vänster eller höger? Det är faktiskt störst sannolikhet att ta en straff om man står kvar i mitten. Men det ser ju väldigt illa ut om bollen sen sitter i vänstra krysset och målvakten står still i mitten. Därför kastar sig de flesta målvakter åt antingen vänster eller höger, trots att sannolikheten är störst att ta straffen om man står still i mitten.

Det är samma sak i affärer, det är lätt att snabbt springa för att alla andra springer. När det bästa egentligen är att ta sig tid att greppa situationen, ta reda på var man är och åt vilket håll kunden faktiskt är. Felaktig kollektiv aktivitet skapar falska sanningar om vad som är framgångsrikt och hur marknaden ser ut. Men det kan lätt bli en “race to the bottom” istället.

Titta på bilden nedan.

vem är först

Vem som är först beror helt på perspektiven

Vinnaren på marknaden är inte den som springer snabbast, om man inte vet var man befinner sig eller hur man skall ta sig till målet.

Det är här Novus kommer in i bilden. Vi ger er perspektiven; alltså kartan, som inte bara visar hindren på vägen utan också var du själv befinner dig. När du vet det kan du tryggt ta ut kursen och nå ditt mål.

Att försöka nå målet utan kännedom om varken var man är nu eller hur kartan ser ut. Det slutar ofta i att man kommer vilse och går i cirklar. Eller följer någon som är på väg åt ett helt annat håll, som kanske också är vilse, men inte vågar erkänna det. Flockbeteendet är en stark drivkraft, detsamma är instinkten att agera även utan kunskap. Men den instinkten måste man motarbeta om man vill undvika misstag och bli framgångsrik.

Vinnaren är den som går sin egen väg och skaffar sig kunskap om sin marknad. Oftast verkar vinnaren gå åt ett helt annat håll jämfört med alla andra. För vinnaren vet något de andra inte vet.

Novus tar fram kunskap åt våra kunder så att de kan bli framgångsrika i sin verksamhet.

Det är så klart heller ingen slump att Novus går åt ett annat håll jämfört med resten av undersökningsbranschen. Framtiden är inte billigare och sämre datainsamling, utan snabb och relevant kunskap baserat på bra undersökningar och kvalificerade analyser.

Vår kunskap om vår marknad har gjort oss till ett av de mest framgångsrika undersökningsföretagen på den Svenska marknaden. Novus affärsidé är att leverera kunskap till våra kunder. Kunskap som gör våra kunder framgångsrika.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: