Varning för gör det själv plattformar

Jag skulle egentligen bloggat om detta igår, men SOM chefens märkliga inlägg med rubriken “Hur mår egentligen telefonundersökningarna i Sverige?” tvingade mig att skriva inlägget som jag borde rubriksatt till: “Hur mår egentligen SOM chefen?”

Så detta inlägg fick komma idag istället.

Jag har nu inom loppet av några veckor själv blivit inbjuden till undersökningar från Netigate och Survey monkey. Två stora kända bolag, som ju de flesta som jobbar med undersökningar känner till.

Så långt inga problem, det händer lite då och då, ett företag gör sin egen enkät och använder dessa verktyg. En del har kompetensen inom företaget, även om de flesta inte har det.

Men dessa två var speciella. Det första var ett mail från ”min stora dag”

 

Min stora dag vill man ju stödja och Survey monkey är ju ett känt företag, men det var något konstigt med frågorna. Man frågade om investeringsbehov kring IT tjänster och en massa andra helt orelaterade saker utifrån Min stora dag. Förresten såg inte loggan lite gammal ut? Jag frågade Min stora dag, självklart stod de inte bakom detta.

Det som sannolikt låg bakom detta var något leadsgenereringsföretag som missbrukar Min stora dag och legitimiteten hos ett enkätverktyg.

Med andra ord när man svarat på den kommer man att bli dränkt i säljsamtal från företag som vill sälja kopiatorer, vattenmaskiner, kaffemaskiner osv.

Det är varken en undersökning och man har garanterat inte någon som helst anonymitet. Utöver det uppenbara brottet mot att missbruka en seriös organisation.

Det var första exemplet, och det grövsta då avsändaren var falsk. Men det andra är nästan lika illa faktiskt.

Netigare är ju välkända, de är inte bara en plattform utan också ett undersökningsföretag. MEN de är inte med i någon branschorganisation, tex ESOMAR vad jag kan se. Vilket är viktigt att veta.

För även detta är någon form av leadsgenerering. Svarar man på undersökningen som kommer från Netigates adress kommer dina personuppgifter sannolikt att användas för försäljning av bolaget Leadser. Integritetspolicyn har också en konstig skrivning om anonymitet: ”I de fall undersökningen är anonym”. Man kan alltså få undersökningar från Netigate som antingen är anonyma eller icke anonyma… Det står inget i denna undersökning om anonymitet. Bara en länk till denna integritetspolicy från Netigate.

Enligt företaget Leadsers hemsida kan man också utläsa att de säljer skarpa leads, men dessa samlas in maskerat som en undersökning? Kommer man att bli kontaktad i säljsyfte efteråt?

Tillbaka till branschorganisationen ESOMAR som Novus är med i. Respondentens anonymitet helig. INGA kunder till ett undersökningsföretag skall få individuella svar. Man skall aldrig kunna identifiera en person utifrån resultatet. Ingen skall bli kontaktad baserat på vad man svarat i en undersökning. Inget sälj får ske över huvud taget.

Det är därför undersökningar inte omfattas av NIX registret, vi ger aldrig ifrån oss någon information som kan kopplas till en individ till våra kunder, man kan aldrig heller bli kontaktad i säljsyfte pga vad man svarat i en undersökning från Novus.

“Spärren i NIX-Telefon gäller inte samtal som rör marknadsundersökningar, samhällsinformation… Därför kan du få den sortens samtal även om du spärrat ditt nummer hos NIX-Telefon.”

Att undersökningsplattformarna inte är så noga med anonymiteten var en nyhet för mig. Jag trodde inte att vem som helst kunde anlita dessa verktyg och sedan få svaren kopplade till individer,  att de som svarat på en “undersökning” sedan får en massa säljsamtal, att kontaktuppgifter verkar säljas vidare som skarpa leads till sannolikt ovetande företag.

Dessa falska undersökningar är mycket illa. Tron på anonymitet riskerar att missbrukas. Särskilt när det är välkända företag som Netigate och Survey monkey som är avsändare. De ger nog en falsk trygghet.

Detta riskerar i sin tur att skapa en misstro mot alla undersökningar och även de seriösa företag som använder dessa plattformar.

Ett seriöst undersökningsföretag är beroende av förtroende hos respondenten och kunden. Ett undersökningsföretag garanterar respondentens anonymitet för alla.

Dessa avarter som kallar sig undersökningar får inte missbruka detta. Plattformarna borde inte tillåta det. Det känns oansvarigt att låna ut sitt varumärke till något som absolut inte är seriösa undersökningar.

Så en generell varning till de som svarar på gör det själv enkäter:

Du kan inte lita på integriteten och anonymiteten hos gör det själv verktygen.

Och en varning till kunder:

Ditt varumärke kan ta stryk av den misstron kring den bristande anonymiteten. Var försiktig med gör det själv verktygen. Även om du sköter dig kanske någon annan inte gör det. Ni kommer ha samma avsändande företag: Undersökningsverktyget

Novus bryter aldrig denna anonymitet, den är helig för alla seriösa undersökningsföretag, en hörnsten i ESOMARs regler.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

p.s.

Förresten vi anlitar inte heller leadsgenereringsföretag, så vi är inte med och finansierar denna typ av falska undersökningar. Även om det inte är orsaken till varför vi alltid säger nej till de som vill sälja leadsgenerering. Undersökningar kan inte säljas av någon mötesbokare. Så känns det bra att veta att vi inte omedvetet sponsrat något som faktiskt skadar förtroendet för vår verksamhet.

d.s.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: