Varför funkade väljarbarometrarna i UK så dåligt?

Exakt vad som hände hos opinionsinstituten är inte fastställt, men tydligt var att BBC exit poll var en stor överraskning jämfört med i stort sett alla opinionsundersökningar innan. Den visade sig vara mycket mer rätt, och förutspådde att de konservativa skulle vinna, till skillnad mot de andra mätningarna som visade på ett mycket jämnt val.

Betyder det att man inte kan lita på undersökningar längre?

Vad var det som hände?

Jag försöker gå igenom de saker jag noterat baserat på mina erfarenheter om valet, väljare och media i USA, UK och Sverige. Jag försöker hålla det kort, även om det blir långt ändå. Det är flera saker som samverkar, och jag går kort igenom dessa här nedan.

Nej de problem vi ser i UK och USA är inte alls applicerbara på Sverige, men om vi inte är uppmärksamma kan det trots allt bli så i framtiden.

I huvudsak beror det på fyra saker baserat på min erfarenhet så här långt:

  • Valsystemet
  • Rörligare väljare
  • Prispress
  • Herding

Det är för tidigt att uttala sig om omfattningen av alla dessa, det är garanterat en kombination, då dessa är sammanlänkade.

Valsystemet

Precis som i USA så behöver det inte vara så att den som har flest stöd bland väljarna betyder att man får makten. I UK innebar det nu att 37 % av rösterna innebar 51 % av platserna.

650 enmansvalskretsar där majoritetsvinnaren i respektive val får plats i underhuset.

Mao det rör sig i UK om 650 val. Även i USA har man liknande utmaningar även där det är fördelat på 50 stater. I USA kan ett parti ha en majoritet av landets väljare men ändå inte få politisk majoritet.

Rörligare väljare

Vi vet att i Sverige och USA har vi en mycket rörligare väljarkår. Tex Jim Messina konstaterade att vi haft 4 (om jag minns rätt) val där väljarkåren svängt kraftigt emellan valen

Vi har också noterat en mycket större andel lättrörliga väljare i Sverige under lång tid.

När man har 650 lokalval, och genomför endast mellan 1000 till 2000 intervjuer som i UK så måste man välja valkretsar baserat på sannolikhet. Det går inte att undersöka jämnt i alla 650 stycken. Om vi nu har en högre andel rörliga väljare kan man missa helt fel, risken blir hög att välja centrala valkretsar enbart från tidigare val.

Prispress

Undersökningsföretagen genomför väldigt få undersökningar på eget initiativ och utan betalande kund (vi är ju privata företag som har löner att betala), utan väljarbarometrar köps av redaktionerna. Mediekrisen har här påverkat hur mycket väljarbarometrar får kosta. Undersökningsföretagen har pga det pressat priserna.

Det har gått ganska bra, då inte alla följt med i prispresssen, tex Novus tar faktiskt själva en stor del av kostnaden i de väljarbarometrar som vi genomför.

Det har funnits en tröghet bland väljarkåren har gjort att det varit lättare att inte genomföra undersökningar efter skolboken, som har utnyttjats av många.

Ett svar på prispressen är självrekryterade webbpaneler.

Men också antalet intervjuer som genomförs via slumpmässiga urval, tex telefon.

Att man inte ringer mobiltelefoner i den omfattning som man borde är en annan aspekt.

Hade inte kostnaden varit ett problem och man följt regelboken i hur en korrekt undersökning genomförs hade det inte varit några problem att genomföra en undersökning som träffade rätt.

Herding

På grund av prispressen och att man bygger upp självrekryterade paneler är man beroende av fler externa facit för att kunna skapa en trovärdig siffra. Man vet att det urval man har inte är representativt, och man vet att det inte räcker att vikta på åldet och kön och andra kända demografiska parametrar. Man måste vikta på åsikter.

Nate Silver bl.a. har skrivit om detta en del, och det kallas Herding. Tex här

Genom att utnyttja andras resultat på väljarbarometrar så kan man dra nytta av deras antal intervjuer och har gett något som verkar mer trovärdigt.

Ungefär samma logik som bakom poll of polls. Men man säger inte att det sker.

Denna ”herding” ger till synes pålitliga siffror om man har trovärdiga siffror att basera det på. Då kan man producera en undersökning som upplevs trovärdig, men i själva verket inte bidrar med så mycket egentligen.

Men i USA och UK på grund av prispressen och de aktörer som bygger upp självrekryterade panelers retorik, där man säger att det är framtiden, det gamla behövs inte osv…

Så har de etablerade aktörerna inte har råd att genomföra riktiga undersökningar i den omfattning man borde göra, några ger upp helt, andra drar ned och försöker hitta sätt att kapa pris och omfattning utan att det påverkar trovärdigheten. Men det går för långt.

Nu finns det där inget rätt facit att kopiera från.

Branschen är också tyvärr oförmögen att själva driva dessa frågor. I Sverige är det bara Novus som gör det. I Norge är det ingen, men de följer med glädje vårt arbete i Sverige, i Danmark ingen heller som driver detta. Osv.

Nu ha vi troligtvis kommit till det läge jag sedan ett tag befarat, men inte trodde det skulle komma så snabbt.

De etablerade aktörerna i UK (och USA) har fått dra ned sina undersökningar så mycket att de inte fungerar längre.

De som kör självrekryterade paneler förlorar därmed sin ledstång, och korrigerar sina undersökningar på ett felaktigt facit.

Jag har tidigare jämfört detta med häsköttet i lasagnen. När det uppdagas blir det katastrof, men innan dessa har det kunnat pågå helt ostört.

För att vända denna trend så måste man ställa högre krav på oss undersökningsföretag. Man måste också förstå att man förstår vad man betalar för.

Tex, räcker det med 1000 intervjuer i 650 lokalval?

Självklart inte, skulle man genomföra en undersökning per val på 1,5 personer? Det är vad det blir om man skulle behandla varje lokalval som ett riktigt val.

 

Hur ser det ut i Sverige då?

Vi har ju inte samma utmaning med valsystemet, här har vi en representativ demokrati, mandatfördelningen i riksdagen ungefär överens med stödet hos svenska folket. Tex, skulle ett parti få en majoritet av svenska folkets röster så innebär det att de skulle få majoritet i riksdagen. Vi skulle inte kunna hamna i den (ur ett svenskt perspektiv) märkliga situation som nu hände i UK.

Vi har primärt aktörer som fortfarande genomför riktiga undersökningar, där Novus är en av dem, och inte är beroende av att snegla på konkurrenterna för ett facit.

Novus har faktiskt ökat antalet intervjuer under 2015 till 4000 stycken per väljarbarometer för att det är så många partier som ligger runt fyraprocentsspärren. Så att vi kan ha en större möjlighet att titta på undergrupper även bland de mindre partierna.

Novus ringer självklart mobiltelefoner när det är telefonbaserade undersökningar.

Än så länge är inte de självrekryterade företagen i majoritet, utan i minoritet, och redaktionerna tar i allt större utsträckning ställning mot dessa, och prioriterar trovärdighet framför pris och sensationella resultat.

I dagsläget säger följande redaktioner klart nej till självrekryterade paneler i Sverige:

  • Ekot
  • TV4
  • SVT
  • DN

Men är vi inte uppmärksamma, aktivt tar ställning mot detta så kan vi hamna i samma situation i Sverige. Det krävs ett samarbete mellan redaktionerna och undersökningsföretagen för att kunna bibehålla de trovärdiga undersökningar som vi skall vara stolta för i Sverige.

Läs mer om min kommentar till Aftonbladet och Sverige tycker här, som är en redaktion som går rakt emot ovanstående genom att själva bygga upp en självrekryterad panel:

“Självrekryterade paneler fungerar inte”

“Därför använder inte vi självrekryterade paneler”

“Dåliga undersökningar löser inte mediekrisen”

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: