Statistik migration

Novus kunde i en undersökning publicerad i september 2014 visa att sammanblandningen mellan flykting, asylsökande och invandrare är stor, nedan presenteras skillnaden i antal bland olika relevanta grupper, delvis skillnaden mellan antal asylsökande och antalet uppehållstillstånd, samt de olika anledningarna till uppehållstillstånd.

Fördelning mellan olika anledningar till uppehållstillstånd

 

Antal asylsökande och antal uppehållstillstånd samt fördelning uppehållstillstånd över tid

 

Antalet asylsökande har historiskt sett varit färre än de som får uppehållstillstånd.
Tittar man på fördelningen över tid, ser man också att antalet som får uppehållstillstånd som asylsökande (kallas oftast flyktingar), är en ökande men ändå en mindre grupp än de som får uppehållstillstånd som anhörig.

Samtidigt benämns även asylsökande för flyktingar, men det är inte samma sak att söka asyl som att få stanna enligt asylskälen.

Nu kan man söka flera gånger och av olika anledningar, man kan också överklaga, och processen kan ta längre tid. Det är även svårt att utifrån statistiken avgöra hur många asylsökande som får stanna, framförallt på grund av tidsskillnaden mellan ansökan och beslut. Men denna statistik ger en fingervisning i alla fall på hur förhållandet är mellan olika grupper.

Läs mer om Novus undersökning kring sammanblandningen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: