Undersökning med nyanlända migranter på uppdrag av Tokyo universitet

Novus har under hösten och vintern 2016 genomfört ett mycket intressant och spännande uppdrag åt en grupp forskare vid Tokyo universitet: en kvantitativ undersökning med nyanlända migranter från Syrien, Irak och Palestina i Sverige. Inom ramen för projektet har den japanska forskargruppen tidigare genomfört undersökningar med samma målgrupp i Tyskland, Jordanien och Libanon. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för migranter och migration. Undersökningen har omfattat en rad områden, bland annat hur migranterna tog sig till Sverige, varför man valde just Sverige, hur ens relationer ser ut med befintlig diaspora, och hur man ser på sin framtid och politiska preferenser.

– Vi påbörjade samarbetet med Novus efter flyktingkrisen 2015 och tillsammans har vi tagit oss an denna viktiga fråga. Novus har stöttat oss med metodologi och frågekonstruktion och tillsammans har vi etablerat ett mycket fruktbart samarbete för detta svåra ämne, säger professor Aiko Nishikida från Tokyo universitet, som är forskningsledare för projektet.

Under projektets gång har Novus intervjuat flera hundra personer i målgruppen, varav majoriteten har varit SFI-studenter. Arabisktalande tolkar har varit med vid varje tillfälle då målgruppens svenskkunskaper varit skiftande. Projektet har ofta fått positiv respons av målgruppen, där respondenter sagt att de varit glada att någon är intresserade av deras situation. Mats Elzén, ansvarig konsult på Novus, menar att nyanlända är en grupp vars åsikter och upplevelser behöver synliggöras oftare:

– Det har varit ett fantastiskt projekt att jobba med. Det är en intressant målgrupp då nyanlända migranter har kommit att hamna i centrum av delar av den politiska debatten – men de själva är inte delaktiga. Det är därför viktigt att de blir mer involverade i samhället. Nästa år ska många av dem rösta i lokalvalen men har i princip inte fått någon information om svensk politik.

Novus har etablerat goda kontakter inom SFI och visat att det är fullt görbart att genomföra bra och träffsäkra undersökningar i en målgrupp som metodologiskt anses vara svår att nå.

– Jag tror att vi kommer att göra fler liknande undersökningar framöver. Det är av hög relevans, inte minst ur integrations- och arbetsmarknadspolitisk synvinkel, att förstå de nyanländas perspektiv. Jag hoppas och tror att både myndigheter, organisationer och företag i högre grad kommer att göra undersökningar bland nyanlända, säger Mats Elzén.

Studiens namn är “A Comparative Study of Dynamics and Attitudes of Arab Migrants-Refugees in Jordan and Sweden”. Hälften av intervjuerna har genomförts i Skåne och hälften i Stockholm/Mälardalen.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: