Novus: Svenskarnas syn på minskad bilkörning och flygning för att minska klimatförändringen

Vi vet att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen 66 % är mycket eller ganska oroliga, samt att det endast är två procent som inte tror det är en klimatförändring. Så det är ingen tvekan om att medvetenheten om det stora problemet finns. (Novus 20190604) Länk till undersökningen

Anser svenska folket att minskad bilkörning eller flygning i Sverige är ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Det talas mycket om just bilens och flygets utsläppen och att det är viktigt för miljön, lite oklart ibland om det är närmiljön eller klimatet, vad tror svenskarna om detta. Tror man att det hjälper för att minska klimatförändringen?

I undersökningen fick man ta ställning till hur väl man instämmer i följande påstående:

Man ser en tydlig skillnad mellan de som har tillgång bill bil och de som inte har det kring synen på bilkörning i Sverige och dess klimat. De som har tillgång till bil är det ungefär lika många som anser att det har en inverkan som de som inte anser det.

Samma skillnader finns inte i samma omfattning kring inrikesflyget. Men de som inte har tillgång till bil anser i högre grad att även inrikesflyget har en påverkan på klimatet. Det är också intressant att andelen som väger mellan att instämma och inte instämma är färre kring flyget. Det fler som har en åsikt kring flygets inverkan.

Men frågan är nog egentligen vilka som har rätt. Det kan nog egentligen inte svenskarna svara på. Är minskad bilkörning och inrikesflyg ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Är det effektivt i faktiska tal? Är det effektivt att vara ett föregångsland? Ja detta debatteras hela tiden. Men nu vet vi i alla fall lite mer var svenskarna står i frågan idag. Vi vet nu att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen, att fyra av 10 anser att minskad bilkörning i Sverige är effektivt för att minska klimatförändringen. Fler anser att minskat flygande är det. Men också att det blir lite mer komplicerat när man tittar på frågorna, då många inte kan svara. Det är sannolikt en fråga om bristande överblick, samt en konflikt kring den personliga vardagen och den globala frågan.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Se rapporten för mer information och nedbrytningar.
Rapporten kan laddas ned här: Rapport Novus bil och flyg

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: