Novus-seminarium: två av tre är oroliga för klimatförändringar – men vet de hur de ska agera?

Novus genomförde den 5:e juni ett seminarium för att diskutera frågan vad man bör tänka på när man kommunicerar runt hållbar utveckling.

Under seminariet diskuterades de svårigheter vi människor har att förstå något så komplext och abstrakt som hållbar utveckling. Utgångspunkten var Novus undersökningar som pekar på stora kunskapsluckor om till exempel Sveriges utsläpp av växthusgaser och orsakerna till varför de minskat. Exempelvis tror en majoritet att en större användning och LED-lampor och bättre vitvaror är en av de främsta orsakerna till att Sverige minskat våra utsläpp av växthusgaser.

FRÅGA: Vilka av följande alternativ tror du har bidragit mest till att utsläppen av de nationella växthusgaserna har minskat med över 25% sedan 1990?

Viktigare orsaker såsom en förändrad industri, ändrad deponering av avfall och en ökning av fjärrvärme riskerar att glömmas bort, vi har nämligen lättare att se och fokusera på åtgärder som är ”nära oss” (som t.ex. att byta ut våra glödlampor till LED-lampor).

Detta innebär en stor utmaning för alla som ska kommunicera runt ett företags eller organisations hållbarhetsarbete. Mottagarna saknar alltså ofta kunskap och har svårt att förstå det som kommuniceras från företag eller organisationer. Svenska folket har också generellt låg tilltro till hur företag kommunicerar sitt arbete med att skapa en hållbar framtid. Endast en av fyra instämmer i att företagens kommunikation är tydlig och en av fem instämmer i att den ger en sann bild av företagens hållbarhetsarbete. Utmaningarna är dubbla, att säga att det finns utrymme för förbättringar är ett understatement.

FRÅGA: Ta ställning till följande påståenden. Generellt när svenska företag kommunicerar om deras arbete med att skapa en hållbar framtid, upplever jag att deras kommunikation…

Novus kommer inom kort att lansera en produkt som hjälper företag och organisationer att förstå i vilket sammanhang deras hållbarhetsarbete existerar inom. Modellen kommer även (be)visa i vilken grad allmänhetens uppfattning och kunskaper om ett företag hållbarhetsarbete faktiskt speglar verkligheten, dvs företagens reella hållbarhetsarbete.

Vårt seminarium blev snabbt fullbokat, och Novus kommer därför köra en ”repris” på seminariet i slutet av augusti. Om du är intresserad av att komma i augusti, maila ditt intresse till PETER.BLID@NOVUS.SE. Diskussionen fortsätter om behovet av att kartlägga vad olika målgrupper vet, och inte vet, om hållbar utveckling.

Olof Gränström, rådgivare Novus

Peter Blid, rådgivare Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: