Nej Aftonbladet och United Minds sysslade inte med forskning

I natt kom domen från ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar kring en anmälan som Novus gjort mot Aftonbladet och United Minds sexundersökning.
Det gjordes en stor sak kring det faktum att det skulle vara forskning.
Men det var två saker som jag reagerade på, ett att man refererar till statistiskt säkerställda förändringar mot en seriös forskning från 1996, den var genomförd mot ett slumpmässigt urval av svenska folket och via en postal enkät.
Det Aftonbladet och United Minds gjorde var att genomföra en webundersöknig i en självrekryterad panel och sedan jämför med studien från 1996.

Aftonbladet och United minds skriver att förändringen är statistiskt säkerställd, det kan man inte göra.

statistiskt_s_kerst_lld_aftonbladet_united_minds

Utöver det så kan man i deras grafik klicka sig ned på individuella svar, något som jag reagerade på. Det finns en risk att man som respondent kan identifiera sina egna svar. Något som jag anser ligger farligt nära vad som kan anses vara etiskt försvarbart och ev ett brott mot ESOMARs riktlinjer.

Syftet med anonymiteten är att man som respondent skall känna sig helt trygg i att vad han eller hon har svarat aldrig går att härleda tillbaka till personen. Även om det bara är du själv som respondent som kan få fram det så kan de långsiktiga konsekvenserna bli att man känner sig utpekad. Det får man inte enligt min uppfattning känna. Anonymiteten är helig inom undersökningsvärlden.

I natt kom då ERMs dom, där fälls United Minds kring uttalandet om statistiskt säkerställd förändring.

Däremot anser inte ERM att det är något brott att man som respondent kan hitta sina egna svar på aftonbladets hemsida.

Sammanfattningsvis är detta väldigt bra.

Det visar att vi som undersökningsföretag måste följa de riktlinjer som är uppsatta enligt ESOMAR, vi är ansvariga för första publiceringen, och vi måste säkerställa att det blir rätt.

Det är därför som Novus ber om att få granska alla pressreleaser och rapporter där våra undersökningar omnämns. För blir det fel så är det vårt ansvar att korrigera detta.

Våra publiceringsregler ligger här

Det visar också att det inte var rätt av Aftonbladet och United Minds att jämföra sin undersökning med seriös forskning från 1996.

Sedan har jag fortfarande den bestämda uppfattningen att respondentens anonymitet är ännu viktigare än vad ERM anser. Det är inte bra att man kan hitta sina egna svar på en av Sverige största nyhetssiter.

Dagens Opinion skriver om det här

Och tyvärr så har Carl Melin inte koll på faktan där tex detta är uppenbart fel:
“Carl Melin kritiserar samtidigt Novus.

– Man kan tillägga att anmälaren själv valt att gå ur branschorganisationen Smif för att slippa lyda under ERM.”

Det är direkt felaktigt ERM lyder under ESOMAR och ICC (internationella handelskammaren)

Då Novus är medlemmar i Esomar så lyder vi under ERM precis lika mycket när vi inte är medlemmar i SMIF som när vi var det.

ERMs hemsida

Däremot så finansieras ERM av SMIF och SÖK, något som jag gärna ändrar på. Då det får denna typ av effekter att ledamöter som inte individuella SMIF medlemmar gillar verkar sparkas ut ur ERM pga påtryckning från SMIF. Läs Dagens Opinions artikel här

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

ERMs dom är ännu inte publicerad på deras hemsida, men den finns att ladda ned här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: