Manligt och kvinnligt i väljaropinionen

Det har kommit lite rapportering om USA och att män är mer positiva till Trump än kvinnor.

 

Att det är generella skillnader mellan män och kvinnor som helhet
är något vi ser hela tiden. Det är på totalsiffror inte på individnivå så
klart. Alla människor är individer och individuella skillnader mellan män och kvinnor kan vara större eller mindre än dom generella detta är en förenkling och generalisering.
Men generellt ser vi att män är mer kategoriska och bestämda, de svarar mer bestämt på frågor än kvinnor.Kvinnor har ofta en högre andel osäkra, som inte kan svara på frågorna. Inte jättestora skillnader, men tendenser.

T.ex 27 % av svenskarna tror att de kommer få det bättre om 10 år. Fördelat på män och och kvinnor så tror 31 % av männen att det blir bättre och 23 % av kvinnorna det.

13 % av svenskarna tror oroar sig mest för invandringen, men det är 16 % av männen och 9 % av kvinnorna. Kvinnorna oroar sig mest för att sjukdom inom familjen 12 %, bara 7 % av männen gör det.
Det underliggande som man kan se är att männen inte bara är mer kategoriska utan också lite mer enkelspåriga, men kvinnor generellt mer fokuserade på helheten. Något som bl.a. yttrar sig i fler bestämda svar från män och fler osäkra svar från kvinnor. Misstron för t.ex. massmedia är större bland män än kvinnor. 11 % av svenska folket misstror media. bland män 17 % bland kvinnor 6 %.

Detta är gradskillnader inte en svartvit värld. Men det är generellt och genomgående i nästan alla undersökningar som man gör.

Hur ser det ut om vi översätter dessa skillnader till partisympati? Här till höger ser ni Novus senaste väljarbarometer från september uppdelat på manliga och kvinnliga väljare.
Den absolut största skillnaden är bland SD:s väljare. Bland män är stödet 23,5 bland kvinnor 11,9. Båda grupper har ökat men det manliga stödet för SD har nästan hela tiden varit dubbelt så stort som det kvinnliga. Däremot säg att bara männen eller bara kvinnorna skulle gå till ett val som var idag. Det parlamentariska läget i Sverige skulle ungefär vara detsamma. Rödgröna skulle vara större än Alliansen i ett “kvinnligt val”, och det skulle vara det omvända i ett “manligt val” men  SD skulle vara tungan på vågen i båda fallen.SD skulle faktiskt vara tredje största parti både bland män och kvinnor.
Så även om SD:s opinionsstöd skulle skilja sig markant skulle inte det parlamentariska läget per automatik vara så väldigt annorlunda mellan ett “manligt” eller ett “kvinnligt” val. Förutsatt partiernas retorik idag hade varit densamma i de båda fallen. Samtidigt pekar det på skillnader mellan manligt och kvinnligt. Oron må vara ungefär lika stor, men män lockas i högre grad av personer som fokuserar på aktion och snabba lösningar, även om det inte löser hela problemet. Men det uppfattas som någon agerar. Kvinnor vill i högre grad ha mer på fötterna innan man agerar.

I en svartvit politisk värld som vi kanske ser i sin extremaste form i USA valet blir detta mycket mer påtagligt. Även om man skall ta amerikanska undersökningar med en nypa salt så indikerar de ändå dessa skillnader. Mäns önskan i högre grad efter handling. Stoppa båten som sjunker. Sen kan vi fundera på vad vi skall göra efter det. Kvinnor är inte lika kategoriska och efterfrågar inte snabb handling nu i samma omfattning utan vill gärna se lite mer av helheten innan man agerar.

Mer information om Novus senaste väljarbarometer finns här

Läs mer om utmaningarna med att undersöka i USA här

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: