Hur man agerar utifrån kunskap och inte känslor

Jag tror att de flesta människor idag har hört talas om att vi står inför en enorm utmaning gällande hur vi människor påverkar världen runtomkring oss. Detta kanske tar sig sitt främsta uttryck i hur vi faktiskt påverkar klimatet med en global uppvärmning och mycket tyder på ett extremare väder. Förstår vi verkligen vad detta innebär? Kan vi förstå vad detta innebär? På många sätt har vi inte utvecklats evolutionärt i samma takt som vi har utvecklat våra samhällen och inte minst vår förmåga att påverka naturen runt omkring oss. Vi har under tusentals år förstått vår omvärld genom våra direkta upplevelser där vad vi sett, känt och hört har utgjort vår världsbild. Idag när vår värld blivit global och vi människor påverkar klimatet, vi flyttar mer jord och grus än vad floder och stormar flyttar tillsammans och andelen av vår BNP som är handel har ökat vilket har ökat kontakterna mellan människor över nationsgränserna.

En av de globala frågor vi inte kan förstå utifrån direkta upplevelser som att vad vi ser och hör är just klimatförändringarna. Det finns otaliga exempel på hur vi människor har missuppfattat både globala, men också nationella frågor till exempel i Gapminders ignorance projekt där stora missförstånd om globala fakta såsom att de flesta tror att antalet döda i naturkatastrofer ökat under de senaste 100 åren när de faktiskt mer än halverats belyses. Gapminder med Hans Rosling i spetsen var en av de första som såg detta behov av att möta människors okunskap och har gjort det under flera år oftast med Novus hjälp.

Idag vet forskningen mycket om vad som händer och vad som borde göras till exempel i form av IPCC rapporter, företag och organisationer gör mycket och många människor vill göra sitt. Men vad förstår vi egentligen och hur mycket styrs av vad vi ser och upplever. Har forskarna lyckats kommunicera sin kunskap eller är det bara rädsla, hur lyckas företagen kommunicera runt sitt klimatarbete utan att det uppfattas som ”greenwash” och vad styr egentligen våra handlingar kunskap om vad som måste göras eller klimatångest? Jag tycker att frågan om klimatförändringar är för viktig för att styras av känslor och rädsla. Varje god lärare vet att ta reda på förkunskaperna är en viktig del för att förklara något komplext och i detta fall tror jag vi måste bli mer ödmjuka hur svårt det är att faktiskt få kunskap om något så komplext som klimatförändringarna. Bara för att det är svårt att förstå innebär det inte att vi inte måste agera. Vi måste agera som om vårt hem brinner som Greta Thunberg sa, men vi måste göra det utifrån kunskap inte känslor och gissningar. Kunskap är möjligt men det kräver ofta att du har förkunskaper om vad människor faktiskt förstår, tror och känner till för att vara en god lärare och folkbildare.

Vi på Novus vill gärna hjälpa till och uppmanar fler att:

  • Ta reda på vad folk faktiskt vet och förstår innan man börjar kommunicera
  • Utformar utbildning, kommunikation och narrativ för att bemöta människors okunskap
  • Utvärderar om man faktiskt når målet och ökar kunskapen om till exempel klimatförändringarna genom den utformade kommunikationen

Olof Gränström

Strategic Advisor

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: