Extremt populistiskt av Eu kommissionen att agera på en falsk folkvilja

När Eu kommissionens ordförande Juncker hänvisade till att de fått mer än 4,5 miljoner inlägg på sin hemsida kring Sommartidens vara eller icke vara så gjorde man något som jag inte trodde skulle hända så öppet.

– Vi genomförde en omröstning, miljoner deltog och anser att i framtiden bör sommartid råda året runt, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i en intervju med det tyska tv-bolaget ZDF.

Hade man haft en riktig undersökning som visade på en massiv folkvilja, hade det antagligen varit relevant. Men i detta fall då man hänvisar till ”mer än 4,5 miljoner” vilket ju låter som jättemycket, har man i den referensen inga som helst belägg för att det är en folkvilja. Detta krävde att man sökte upp EU kommissionens enkät på internet och sedan fyllde i den. Det är inte en omröstning, om något kan det kalla en stor medborgardialog. Men säger ingenting om folkviljan.

Den snällaste tolkningen är att datt det rör sig om engagerade medborgare som via medborgardialog vill väcka frågan. EU har drygt 500 miljoner medborgare, 4,5 miljoner i det sammanhanget är under 1 %. Vilka går till EU:s sida för att lyfta frågan? Har du som läser detta varit där? Om inte sommartidens vara eller icke vara är en stor fråga för dig är svaret garanterat nej. Vill du inte ändra nuvarande system är det ännu mindre risk att du ens funderat på att gå dit och fylla i enkäten, varför skulle du det? Visste du ens att den fanns? Vem talade om för dig att det ens var en fråga? Om alla inlägg på EU kommissionens websida i frågan är korrekta är det ändå bara under 1 % av medborgarnas åsikt, personer som aktivt vill påverka för en förändring. Det säger ingenting om vad EUs medborgare tycker i frågan.

Men det kan också vara värre än så, att ett inlägg inte alls betyder att det är en människa som gjort det, att en person kan stå bakom stora mängder av röster. När FCC (typ USA:s motsvarighet till svenska PTS) hade en fråga på sin hemsida om nätneutraliteten i USA, fick de in hela 22 miljoner kommentarer på sin hemsida. En enorm mängd inlägg, det måste ju betyda något? Detta användes som ett starkt argument att driva igenom borttagandet av nätneutraliteten i USA. När dessa inlägg sedan studerades bedöms 94 % av dessa falska eller dubbletter. Svindlande 20 av 22 miljoner inlägg bedömdes vara falska. Det går inte att tolka som något annat än en direkt påverkansaktion av grupper som har intresse av att skapa en falsk folkopinion.

Med detta i minnet och det faktum att vi idag har sett skarpa demonstrationer på artificiell intelligens (AI) som själv kan ringa och beställa en pizza eller boka en tid till en frisör. AI kan idag agera som en kundtjänstmedarbetare, mycket svår att skilja från en riktig människa osv. Vi har alltså idag artificiell intelligens som inom isolerade uppgifter kan agera så pass nära ett mänskligt beteende att vi inte behöver märka ens i dagligt tal att den vi pratar med är en dator. Vad finns det för garant för att det ens är människor som har fyllt i denna enkät?

Vad är det som säger att det inte är en direkt påverkansaktion för att skapa en falsk folkvilja?

Hur kan EU kommissionen med Juncker i spetsen vara så extremt oansvarig att han agerar till synes reflexmässigt på en sannolikt falsk folkvilja?

Det enda vi vet här är att 4 miljoner inlägg på en hemsida inte alls går att likställa med EU medborgarnas folkvilja.

Det finns bara två sätt att få reda på folkviljan. Det billigaste och enklaste för att få en bra överblick i frågan är korrekt genomförda opinionsundersökningar, där undersökningsföretaget slumpmässigt frågar medborgarna om deras åsikt i frågan. Eller en folkomröstning. Dock måste förstå att det är två olika saker, en folkomröstning kommer vara definitiv, och medborgarna kommer att försöka bilda sig en uppfattning i frågan under tiden, men den kommer också vara starkt påverkad av politiska kampanjer och liknande vars syfte är att påverka folkviljan. En opinionsundersökning kan ha osäkerheten med att de flesta antagligen inte är insatta i frågan. Men som rådgivande kunskap kring en fråga likt sommartiden och man vill förstå EU medborgarens åsikt i frågan är det bara riktiga opinionsundersökningar som är lösningen. Webbenkäter likt EU:s är vidöppen för aktivism och påverkanskampanjer. Om man agerar på den så är det inte bara populistiskt, utan också ett direkt åsidosättande av demokratins grunder. Man låter de som skriker mest få representera folkviljan.

I detta fall i en perifer fråga som man då låter dominera nyhetsmedia istället för de frågor som verkligen oroar medborgarna. Frågor där EU faktiskt har en central roll, frågor som är globala trygghetsfrågor. T.ex. klimatfrågan, internationella hotbilden och organiserad brottslighet. Istället domineras EU kommissionens mediaavtryck av sommartiden… Är det bilden man vill sätta? Är det verkligen så enkelt att påverka EU kommissionen?

För jag kan inte tolka detta som något annat än ett populistiskt utspel baserat på webaktivism misstolkat av EU kommissionen att vara folkviljan.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: