Nyheter

Kan AI vinna svenskarnas förtroende?

02 maj 2024

AI-producerat material blir allt vanligare inom reklam och kommunikation, samtidigt som den svenska opinionen om AI-genererat material inom reklam och kommunikation idag är övervägande negativ. Svenskarna visar en tydlig tveksamhet mot användningen av AI-genererat material över olika kommunikationsformer – från mycket låg acceptans i myndighetskommunikaton till lite högre, även om fortfarande låg, i företagskommunikation. Det […]

Läs inlägg

Undersökningsbranschen – en central del i samhället

17 apr 2024

I dag krävs det inte mycket för att hitta den information man söker, ett knapptryck är oftast allt som krävs. Om man tar ett steg tillbaka och reflekterar över varifrån informationen kommer, är det vanligtvis undersökningar som kommer att återkomma som svar. Undersökningsbranschen spelar en avgörande roll i samhället genom att samla in, analysera och […]

Läs nyhet

Förändringsrapporten 2024 – svenskarnas syn på demokrati och samhällsförändring

13 mar 2024

Läs hela rapporten här Hur får vi ett samhälle där många människor och olika aktörer kan föra fram sina idéer och mötas med nyfikna frågor och synpunkter som tar idéerna vidare? På uppdrag av Frihamnsdagarna har Novus undersökt just detta. Att det svenska samhället ska genomsyras av demokrati är i dag en ickefråga bland svenskarna. […]

Läs nyhet

Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

15 feb 2024

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv […]

Läs inlägg
Sida av 22
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: