Nyheter

Grönt är det nya svarta – hållbarhetskommunikationen en hygienfaktor

29 jan 2024

Detta borde ni lyfta i er kommunikation tydligare, er målgrupp anser att denna prioritering är något som gör er unika på marknaden, konsumenten är villig att överväga ett köp i högre grad om produkten är gjord av 100 % återvunnet material, så kan det ibland låta under mina presentationer mot kund. Beroende på syfte och […]

Läs inlägg

Hållbarhetskommunikation – mer än ord

26 jan 2024

Adam Bergsveen, hållbarhetskonsult och har jobbat med kommunikation och hållbarhet de senaste 25 åren inom näringslivet, civilsamhället och politiken – delar sina tankar kring hållbarhetskommunikation. För att säkerställa en långsiktig lönsamhet måste företag idag arbeta med hållbar affärsutveckling. En viktig del i detta, som ofta hamnar lite i skymundan, är hållbarhetskommunikationen. Hållbarhetskommunikation är inte en […]

Läs inlägg

Novus klimat- och energirapport 2022

02 jun 2023

Tappad mark för klimatfrågan – och ökat fokus på plånboksnära beteendeförändringar Fler svenskar är pessimistiska till att klimatmålen kommer nås och det individuella engagemanget kring klimatfrågan har minskat. Samtidigt ökar kunskapen om specifika energifrågor kraftigt och framtidstron på tillförsel av energi är stark. Detta visar Novus och Kraftringen i en rapport om svenskarnas inställning till […]

Läs inlägg

3 sätt att skapa kommunikation som inkluderar – på riktigt

26 maj 2023

Inkluderande kommunikation. Något som börjar bli mer av ett buzzword än sanning. Det pratas mycket om det. De flesta vill ha det och säger sig prioritera det. Men vad är det egentligen? Inkluderande kommunikation handlar om att skildra alla människor och verkligheter i samhället, oavsett ålder, könsidentitet, religion, etnicitet, kroppsform eller funktionsvariation. Så är man […]

Läs inlägg
Sida av 3

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: