Nyheter

Sex av tio svenskar är negativa till reklam

22 sep 2020

Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. Redan 2015 gjorde vi deras första kartläggning och förändringen över tid är tydlig. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Undersökningen visar att sex av tio svenskar är negativa till reklam. Allmänheten ogillar […]

Läs nyhet

Skrivförmågan hos unga svenskar brister – svårt att klara studier och arbete.

18 sep 2020

Unga idag möter inte de krav som ställs på deras förmåga att utrycka sig skriftligt när de ska läsa vidare på högskola och universitet eller söka ett kvalificerat arbete. Det visar två undersökningar som Novus utfört på uppdrag av Utbildningsradion. Den ena undersökningen riktade sig sig till chefer och den andra till universitets- och högskolelärare. […]

Läs nyhet

En ökande majoritet vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en krympande minoritet vill att Sverige tar emot fler.

06 jul 2020

Det är resultatet av en opinionsmätning som Novus har gjort för SVT. – Det är signifikanta förändringar i opinionen, både ökningen för dem som vill ha färre och minskningen för dem som vill ha fler, säger Novus’ vd Torbjörn Sjöström. När det gäller frågan om ett volymmål, eller tak för antalet asylsökande, är osäkerheten stor […]

Läs nyhet

Många stockholmare planerar semestra hemma i sommar

17 jun 2020

Det visar en undersökning Novus gjort på uppdrag av Stockholms stad och Visit Stockholm. Fler stockholmare än tidigare planerar att ha sin semester hemma i sommar och ser fram emot att lära känna sin stad bättre, men tycker att livskvaliteten försämrats sedan evenemang ställts in. Fler personer än förra sommaren planerar att motionera, besöka naturreservat […]

Läs nyhet
Sida av 86