Novus partiledarförtroende dec: Åkesson & Busch Thor på delad förstaplats

Ladda ned rapporten här: Novus rapport partiledarförtroende 2019

Kristersson och Löfven tappar förtroende signifikant jämfört med september. Både andelen som ha högt + ganska högt förtroende och balansmåttet minskar jämfört med september. Löfven tappar mest (-6), därefter Kristersson (-4) och Busch Thor (-4).

Denna undersökning genomfördes under misstroendeutspelen från V, M och KD. Det kan sannolikt ha påverkat förtroendet i denna undersökning. I alla fall har det verkligen inte stärkt Kristerssons och Löfvens förtroendet. Även förtroendet för Busch Thor minskar, dock inte signifikant. Samtidigt som Åkessons förtroendet ökar vilket resulterar i att dessa två delar på förstaplatsen i förtroendeligan. Dock är Busch Thors balansmått fortfarande starkare än Åkessons. Alltså färre som har lågt förtroende för Busch Thor.

De andra JA partiernas ledare har dock inte påverkats i någon större omfattning utan är kvar på i stort sett samma nivåer som föregående undersökning. Detsamma gäller Åkesson och Sjöstedt som båda ökar lite och går därmed upp i förtroendeligan,

Inga partiledare har ett positivt balansmått. Den som har minst negativt är Ebba Busch Thor, dock är det en övervikt bland de negativa med 15 procentenheter, nästan en fördubbling jämfört med i september.

Ladda ned rapporten här: Novus rapport partiledarförtroende 2019

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: