Låg tilltro till elevernas kunskap

I en undersökning som Novus nyligen genomfört visar att färre än var fjärde svensk tror att eleverna i grundskolan lär sig det de behöver. 65 % tror inte att eleverna lär sig det de behöver, 23 % tror att eleverna lär sig det de behöver och 13 % har ingen uppfattning i frågan.

Frågar man istället de som själva har barn i grundskolan om deras barn lär sig det de behöver ser svaren annorlunda ut. 64 % svarar att de tycker sitt barn får den kunskap man förväntar sig.

På frågan om vem som har det största ansvaret för den negativa utvecklingen i skolan (med syftning på de PISA-resultat som fram tills mätningen 2016 var sjunkande) svarade 45 % att det är staten som har det största ansvaret, följt av föräldrar (22%) och kommunen (14%). Endast svarar att de tycker att Pisa-resultaten är lärarnas fel och 62 procent tycker att lärarna sköter sitt jobb med att ge eleverna den kunskap som behövs.

Klicka här för att lyssna på ett inslag i Ekot där resultatet från mätningen kommenteras

Novus: Rapport skolan dec 2016

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: