7 av 10 stockholmare vill skydda klassiska ljusskyltar i Stockholm

Novus har på uppdrag av Focus Neon genomfört en undersökning om huruvida man vill bevara de klassiska ljusskyltar som finns i Stockholm.

7 av 10 stockholmare vill alltså skydda klassiska ljusskyltar i Stockholm. Varannan stockholmare anser att Stockholms ljusskyltar har stor betydelse för stadsbilden. Mer än var fjärde boende i centrala Stockholm anser att ljusskyltarna har mycket stor betydelse. Var tredje stockholmare anser i att ljusskyltarna bidrar till Stockholms ljussättning och var fjärde att de är en del av Stockholms identitet.

Ta del av hela undersökningsrapporten på Focus Neons hemsida.

Eller läs artikeln om undersökningen om ljusskyltar i SvD.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: