Högkonjunktur för småföretagen som ser ljust på framtiden

Novus har på uppdrag av Företagarna genomfört en omfattande undersökning med småföretagare runt om i Sverige. Undersökningen handlar bland annat om hur företagen ser på sin tillväxt, framtiden och vilka eventuella hinder som finns för att företagen ska kunna växa ytterligare. Förra veckan släppte Företagarna en rapport baserat på undersökning och den sammanfattande slutsatsen blev att småföretagare i Sverige ser ljust på framtiden och vi befinner oss i en högkonjunktur.

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder.

– Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Här kan man läsa mer om Småföretagsbarometern och här finns hela rapporten för nedladdning.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: