Ygeman ministern med högst förtroende

Anders Ygeman är ministern med absolut högst förtroende. 41% har ganska eller mycket stort förtroende för honom. Och endast 13% har ganska eller mycket lågt förtroende för honom. Samtidigt är han fortfarande ganska okänd, var femte svensk (21%) känner inte till honom vilket placerar honom först på nionde plats i kännedom.

Stefan Löfven är mest känd, men han kommer bara på tredje plats om man tittar på de som har ganska eller mycket högt förtroende för honom. Väger vi sedan in de som har lågt förtroende så kommer han mycket långt ned på listan, plats 19 bland alla ministrar och på 6:e plats i förtroenderankingen bland de 10 mest kända ministrarna.Margot Wallström är den minister som har näst högst förtroende om man bara tittar på de som har mycket eller ganska högt förtroende. Men om man också väger in de som har litet förtroende så kommer hon först på tredjeplats. Peter Hultqvist kniper då andraplatsen. Men väger man in kännedomen så är landar ändå Margot på en tydlig andraplacering då hon är en av regeringens mest välkända ministrar.

Läs mer i rapporten här: Rapport Novus Förtroende alla ministrar maj 2016

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: