Sacos jurist: En klar trend – det här ökar

I dag finns inga regler för hur psykologiska tester får användas vid rekryteringar. Många ser dem som en garanti för en lyckad rekrytering medan andra hävdar att de hotar den personliga integriteten.

Hur vanligt det är går inte att säga, men det är snarare regel än undantag att chefer och andra nyckelpersoner testas innan de erbjuds anställning. Enligt en undersökning som Novus gjorde förra året, på uppdrag av tidningen Kollega, hade drygt fyra av tio fått göra personlighetstest när de sökte jobb. Det handlar om tiotusentals – sannolikt ännu fler – tester varje år.

Läs helan nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: