Ignorance Project South Africa

Novus och Gapminder släpper idag Ignorance Survey South Africa. Rapporten presenterades igår på ett seminarium i Sydafrika av Ola Rosling tillsammans med Mr Pali Lehohla, chefen för Sydafrikas motsvarighet till SCB, Statistics South Africa.

Detta är det första afrikanska landet där Ignorance Survey genomförs, och resultaten är intressanta. T.ex är kunskapen om mässlingsvaccin och flickors skolgång högre där än i de andra länderna vi ställt samma frågor.

Novus utvecklar och genomför The Ignorance Survey tillsammans med Ola och Hans Roslings stiftelse Gapminder i syfte att kartlägga allmänhetens kunskapsnivå runt om i världen om de viktigaste globala trenderna. Vi har gjort studien i flera länder, och hittills har bl.a. DN, BBC, CNN gjort större uppslag om projektet och om Gapminders strävan att levandegöra statistik och råda bot på stora missuppfattningar om globala frågor.

Syftet med studien från Gapminders sida är de ska få en ökad förståelse av hur utbredd bristen på kunskap om globala utvecklingsfrågor är hos allmänheten, då de har anat att det finns stora kunskapsluckor i ämnet. Detta har de nu fått bekräftat.

Novus och Gapminder har ett tätt samarbete runt utformning och genomförandet av The Ignorance Survey, och planerar att genomföra studien i ytterligare en rad länder framöver. Mer om Gapminder och The Ignorance Survey, se här: (hyperlänk http://www.gapminder.org/ignorance/)

Se rapporten från Sydafrika här..

 

För att jämföra m andra länder, se här (hyperlänkar till resp undersökning, OBS, den norska är den som heter Novus-gapminder Igno….Surv… SWE-NO nov dec 2013):

 

Norge

Sverige

USA

Storbritannien

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: