Julia Ceasar, Media, Avpixlat och näthat

Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella förtroendet för massmedia, samt ett försök att börja kvantifiera näthatet mot makthavare och journalister.

Undersökningen är genomförd på 10 – 15 september 2015 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1014 intervjuer genomförts.

Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att andelen svenskar som delar artiklar från siter som Avpixlat och Snaphanen är mycket få. Julia Ceasar blev känd genom granskningen av DN och Expressen. Förtroendet för traditionell media förutom kvällstidningar är högt, nästan var femte har någon gång kontaktar massmedia och makthavare för att delge sin åsikt i en fråga, 2 % kan enligt egen utsago kan ha upplevts som aggressiva i sin kontakt. Endast 2 av 1014 intervjuade har inte uppgett sitt eget namn vid kontakten.

Förtroendet för traditionell massmedia är högt vad gäller Radio (66%), TV (58%) och dagstidningar (54%) men måste anses vara mycket lågt för kvällstidningar (8% varav ingen säger sig ha ett mycket högt förtroende).

Det finns dock en tydlig uppdelning på partisympati, de som uppger att de sympatiserar med SD har ett markant mindre förtroende för massmedia, det är endast radio där andelen positiva är fler än de negativa. Vi har i denna undersökning inte mätt förtroendet för avpixat eller snaphanen, utan syftet var där att titta på kännedom samt även ge en indikation på antalet läsare.

Julia Ceasar är idag känd av en majoritet (55%) av Svenska folket, men 48 % av svenskarna hörde för första gången talas om henne i samband med granskningen av DN och Expressen, innan dess var det endast 7 % av svenska folket som kände till henne.

Siten Snaphanen är trots referensen till denna i granskningen av Julia Ceasar fortfarande okänd, 12 % känner till den, av dessa är det en femtedel som läst något på den (ca 2 % av svenska folket).

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Däremot är det mycket få som delar artiklar, ingen av de 1014 tillfrågade brukade dela artiklar från Snaphanen. Endast 3 personer brukar dela artiklar från Avpixlat. Vi har inte frågat hur ofta dessa delar. På grund av det få antalet som faktiskt regelbundet delar så blir det svårt att kvantifiera detta ytterligare, utan får tolkas som att det är mycket få som faktiskt delar artiklar.

23 % (17 % via epost) har någon gång kontaktat makthavare eller journalister för att berätta om sin synpunkt i en fråga. Av dessa så är det var tionde som håller med om att deras kommunikation kan ha upplevts som aggressiv. Ca 2 % av svenska folket har med andra ord någon gång kontaktat en journalist eller makthavare på ett sätt som kan tolkas som aggressivt enligt egen utsago. Dock är denna siffra endast indikativ då antalet respondenter som svarat på denna fråga är få och felmarginalen därmed växer. Endast 2 personer av 1014 sa att de inte uppgett sitt riktiga namn. För få personer för att kunna kvantifiera antalet, utan det är endast en indikativ siffra.

Ladda ned rapporten här:

Rapport media julia ceasar avpixlat näthat 20150916

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: