Brister i säkerhetsrutiner hos svenska företag enligt ny rapport

En ny undersökning om säkerhet på svenska arbetsplatser visar på stora brister hos svenska företag. Hälsovådligt kvartsdamm sopas bort, anställda saknar tillräcklig skyddsutrustning och var fjärde företag gör ingen riskbedömning – trots tydliga riktlinjer från Arbetsmiljöverket. Det är bara några av de brister som konstateras i en ny säkerhetsrapport från Kärcher.

Rapporten är framtagen av Kärcher och bygger på en undersökning där man låtit Novus intervjua 300 säkerhetsansvariga, skyddsombud, skyddsansvariga och VDar om arbetsmiljö och säkerhet på svenska arbetsplatser.

Läs hela nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: