Föräldrars låga kunskap om simning kan vara en livsfara för barn

En ny rapport från Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet visar på bristande kunskap om vattensäkerhet och första hjälpen bland landets föräldrar. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år. Under juli månad i år dog fyra barn av drunkning och hittills i augusti har två barn omkommit genom drunkning.

Rapporten baserar sig i första hand på en ny undersökning bland svenska föräldrar till barn mellan 5 och 12 år som genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa.

Läs hela nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: