Novus: 66 % tror inte att vi har råd med gratis välfärd med dagens flyktingnivåer

55 % anser att alla som bor i Sverige skall få ta del av den svenska välfärden. En ganska förvånande låg andel trots allt. Det finns en tydlig skillnad i att rödgröna sympatisörer i högre omfattning anser att alla har rätt till den, och Sverigedemokratiska sympatisörer anser i absolut lägst grad att alla skall få ta del av det.

Samtidigt är det endast 24 % av svenska folket som tror att vi kan erbjuda gratis välfärd till alla som bor i Sverige om antalet flyktingar är på dagens nivå utan en radikalt förändrad politik.

Det är troligtvis här kärnan i frågan ligger. Svenska folket ser att välfärden redan idag är pressad, skolan behöver pengar osv. Samtidigt som man upplever att antalet människor ökar och kostnaderna med det.

Tror du att Sverige har råd att erbjuda gratis välfärd (tex skola och sjukvård) till alla som bor i Sverige om antalet flyktingar är på dagens nivå eller högre än idag utan en radikalt förändrad politik?

Totalt

Ja                      24%

Nej                    66%

Vet ej                10%

Anser du att alla som bor i Sverige skall få ta del av den svenska välfärden (bl.a. gratis sjukvård, skola och socialbidrag)?

Totalt

Ja                      55%

Nej                    34%

Vet ej                11%

Se bifogad rapport för mer information, bla uppdelning utifrån partisympati

Läs hela rapporten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: