Margot Wallström ministern med högst förtroende

Fråga: Vilket förtroende har du för följande
ministrar?

Fråga: Vilket förtroende har du för den nya regeringen
som helhet?
Margot Wallström är den minister som
svenska folket hyser störst förtroende för. Stefan Löfven kommer på
andraplats.
 

 

Totalt

M

S

SD

FI

M+FP+C+KD

S+V+MP

Mycket stort förtroende

10%

30%

10%

25%

Ganska stort förtroende

21%

1%

46%

9%

55%

5%

44%

Varken stort eller litet förtroende

24%

23%

17%

16%

30%

26%

20%

Ganska litet förtroende

19%

39%

3%

23%

3%

37%

5%

Mycket litet förtroende

19%

33%

48%

29%

1%

Vet ej

7%

3%

3%

4%

2%

3%

5%

 

31 % har ett mycket eller litet stort förtroende för regeringen,
samtidigt som 38 % har ett ganska eller mycket litet
förtroende.
Stödet bland Allianspartierna (5%) och Sverigedemokraterna (9%) är
mycket svagt
Däremot har en majoritet av de rödgröna (S+V+MP) ett förtroende
för regeringen. De mindre partiernas siffror särredovisas inte då
baserna är så små där.

Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000
intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under
perioden 3 oktober 2014

Kund: Ingen

Ladda ned hela rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: