Föräldrar är i stor utsträckning nöjda med det egna barnets skola – men mer kritisk mot skolan generellt

Lärarkommission behövs. Den nationella lärarkrisen kräver omedelbara åtgärder. Lönerna måste höjas och arbetsbelastningen måste minska. Läraryrkets situation är inget särintresse. Det är ett grundläggande allmänintresse, skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

En ny undersökning, som Novus har gjort på uppdrag av Lärarförbundet, visar att föräldrar i stor utsträckning är nöjda med det egna barnets skola – men mer kritisk mot skolan generellt. Detta vittnar om hur viktiga lärarna är. När föräldrar känner att de har en bra kontakt med läraren som undervisar barnen, ökar uppskattningen av den specifika skolan.

Läs hela nyheten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: