Politikerbloggen: Hur kan väljarbarometrar skilja sig så mycket åt?

Hur kan väljarbarometrar skilja sig så mycket åt?
Varje vecka möts vi i media av nya väljarbarometrar som utropar något parti som vinnare.
Häromdagen var Moderaterna vinnare i en väljarbarometer.
Veckan innan dess var Sverigedemokraterna vinnare, osv.
I närtid har läsarna också mötts av motsägelsefulla siffror, ena dagen hade Sverigedemokraterna 12% i en mätning, några dagar senare 6,4% i en annan.
Hur kan det skilja sig åt så mycket? Kan man lita på några mätningar över huvud taget?

Skillnaden ligger i metodiken, inte allmänhetens åsikter, som ju självklart inte skiftar från en dag till en annan i en sådan omfattning som man ibland kan ledas att tro.
Man kan under året se stora skiftningar i opinionen som också fångas upp i opinionsmätningar, men en stor del i den upplevda förändringen är att vi i dagsläget har två olika metoder och urval som presenteras.

Läs hela artikeln här

Politikerbloggen

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: