Åtta av tio tror att LAS hindrar jobb-byte

Åtta av tio tror att personer med lång anställningstid stannar på ett jobb på grund av den anställningstrygghet som turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS, innebär. Men bara 7%, uppger att de har avstått från att söka, eller ta, ett nytt jobb på grund av detta.

7% av allmänheten och bara 4% av 50-plussarna uppger att de avstått från att söka, eller ta, ett nytt jobb på grund av den anställningstrygghet som lång anställningstid innebär enligt, LAS. Många tror alltså att LAS begränsar rörligheten på arbetsmarknaden mer än vad lagstiftningen faktiskt gör.

–          Att så få som 7% i allmänheten och ännu färre,  4%, av 50-plussarna, anger att de avstått från att söka nytt jobb på grund LAS, talar för att turordningsreglerna har marginell effekt på rörligheten på arbetsmarknaden i allmänhet och för seniorer i synnerhet, säger Åsa Edman-Källströmer, vd på bemanningsföretaget TNG.

Undersökningen visar också att 61% av allmänheten, och så många som 71% av 50-plussarna, tror att svenska företag är dåliga på att ta tillvara äldres kompetens. Enbart 2% av allmänheten och inga, 0%, av 50-plussarna tror att svenska företag är mycket bra på att tillvarata äldres kompetens.

–          Att så många som sju av tio 50-plussare förväntar sig att företagen är dåliga på att ta vara på äldres kompetens, kan helt klart påverka deras motivation att söka sig vidare i karriären, säger Åsa. Det innebär att svenska företag riskerar att gå miste om viktig kunskap och erfarenhet.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av bemanningsföretaget TNG under v. 36-37 i höst och 1042 webb intervjuer genomfördes i åldern 18-79 år spridda på riket.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Åsa Edman-Källströmer, vd TNG.

Mobil: 073-929 51 05

E-post: asa.edman@tng.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: