TV4/Novus: Socialdemokraterna behåller sin starka ställning i de viktigaste politiska frågorna

Socialdemokraterna befäster sin ställning som mest trovärdiga parti i fyra av de fem frågor som väljarna rankar som viktigast. Novus junimätning för TV4Nyheterna visar att svenskarna har fortsatt starkt förtroende för partiets politik i de frågor som anses viktigast.

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast, och vilket parti de anser har bäst politik i respektive fråga. I den senaste mätningen behåller Socialdemokraterna sitt grepp kring de viktigaste politiska frågorna i Sverige, och inga större förändringar har skett sedan februari.

I november förra året dominerade Moderaterna majoriteten av de viktigaste frågorna, men nu har S tagit kommando över de fyra, enligt väljarna, allra viktigaste politiska frågorna. M dominerar dock den femte viktigaste frågan, Landets ekonomi, och här har intresset ökat lite bland väljarna. I november rankades den på fjärde plats, men ligger nu precis som i februari nu på en femteplats.

Mätningen visar också tydligt att Alliansens övriga partier saknar synlighet i viktiga frågor. Det enda alliansparti som har en synlighet förutom Moderaterna är Folkpartiet med en andraplats i skolfrågan. Precis som i februarimätningen ligger de efter Socialdemokraterna i denna fråga.

Centerpartiet och Kristdemokraterna anses fortsatt svaga inom sina respektive kärnfrågor – för C rör det företagande/näringspolitik, miljö, regionalpolitik och energipolitik, och för KD familjepolitik, äldreomsorg, socialförsäkringar och barnomsorg. Miljöpartiet anses ha starkast miljöpolitik, en fråga som hamnar på 10:e plats bland väljarna.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

 

Partiernas bästa frågor (februari 2012 inom parentes)

Viktigaste politiska frågorna enligt svenskarna:

1. (1) Sjukvården 76% (75%)

2. (2) Skola utbildning 75% (75%)

3. (3) Sysselsättning/arbetslöshet 66% (68%)

4. (5) Äldreomsorg 62% (61%)

5. (4) Landets ekonomi 61% (56%)

 

Parti med bäst politik i resp. fråga:

Sjukvården: S 24% (S 24%)

Skola utbildning: S 20% (FP 21%)

Sysselsättning: S 24% (M 24%)

Äldreomsorg: S 22% (S 23%)

Landets ekonomi: M 34% (M 34%)

 

I februari dominerade Socialdemokraterna med bäst politik i 14 frågor. I junis mätning har S tappat en fråga, medan M i stället har ökat med två (trafikpolitik från S, samt energipolitik från MP):

  • S har nu bäst politik i 13 frågor (-1 sedan februari då man hade 14)
  • M har bäst politik i 10 frågor (+2 sedan i februari då man hade 8)

 

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1.000 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, under perioden 14-20 juni 2012.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: