Pressmeddelande: Novus lanserar helt ny värderings- och kommunikationsmodell

Novus Vici -en ny kommunikationsmodell för bättre tilltal. Novus Vici är en ny modell för företag och organisationer att förstå och kommunicera med sina målgrupper. Produkten är resultatet av närmare ett års produktutveckling in-house på Novus.

Att påverka människor via språket är både möjligt och viktigt. Människor reagerar omedelbart positiv på rätt tilltal i kommunikationen. Det är det Vici ger Novus kunder, möjlighet att definiera och upptäcka sina målgruppers motivation och utifrån detta utveckla tilltalet.

– Denna typ av information kommer att vara oumbärlig i ett samhälle där traditionella uppdelningar som ålder och kön inte längre räcker till för att identifiera målgruppen.

– Modellen ligger helt i linje med Novus ambitioner att genom gedigen kompetens och nytänkande fortsätta att utveckla undersökningsbranschen och skapa mervärde för våra kunder. Precision och kvalitet är viktiga ledord i vårt arbete. Säger Torbjörn Sjöström, VD på Novus.

Novus har en av Sveriges bästa webbpaneler. Novus Sverigepanel är riksrepresentativ, slumpmässigt rekryterad och har hög svarsfrekvens. Viktig bakgrundsdata som används i modellen finns redan tillgängliga för samtliga panelmedlemmar, vilket ger ett unikt helhetsgrepp. Genom att endast ställa ett par frågor kan Novus kunder kartlägga inte bara målgruppens åsikter, utan även förstå dem på ett djupare plan och få insikt i vilken typ av kommunikation som tilltalar dem.

Novus har genom detta en unik position att förädla svaren på ett helt nytt sätt.

Produkten finns tillgänglig från och med i dag, kontakta Novus för mer information

Torbjörn Sjöström, VD Novus, Tel: 08 535 25 821

Kicki Molin, Affärsutvecklingschef Novus, Tel: 08 535 25 891

Novus står för nytänkande och kvalitet. Genom verkliga insikter hjälper vi våra kunder att nå framgång. Följ oss gärna på Twitter (@novus_se) och Facebook (Novus Group)!

Hela pressmeddelandet i pdf

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: