“Dåliga undersökningar ger uppseendeväckande resultat”, Novus på DN Debatt idag

Undersökningar är ett mycket bra verktyg att använda för att få en grupps åsikt om allt ifrån köpvanor till partisympatier. Rätt genomförda är de ett viktigt inslag i vår demokrati. Dock krävs kunskaper i grundläggande vetenskaplig metodik för ett korrekt genomförande.

Den senaste tiden har vi noterat undersökningar med ofta väldigt uppseendeväckande resultat. En viktig fråga som både mottagare och beställare bör ställa sig är dock om resultaten är korrekta. Som vd på Novus, respektive forskare i statsvetenskap, är vi oroade över hur denna trend skall sluta. Det är hög tid att fokusera på kvaliteten i de undersökningar som produceras och publiceras närapå dagligen.

Läs Novus debattartikel på DN Debatt idag

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: