TV4/Novus: Åtta av tio svenskar negativa till euron

En undersökning som Novus gjort åt TV4Nyheterna visar att nästan åtta av tio svenskar skulle säga nej till att införa euron om det var folkomröstning idag.

Endast 15 procent av svenskarna skulle svara ja till att införa euron som valuta i Sverige, och nästan 80 procent skulle svara nej om det var folkomröstning i dag.

Dessutom är mer än 70 procent negativt inställda till att använda svenska skattemedel för att hjälpa till att lösa den europeiska skuldkrisen.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning med svenska allmänheten i Novus Sverigepanel den 26 oktober 2011. 1 000 personer, 18 år och äldre, besvarade frågor om euron och skuldkrisen.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: