beQuoted: Novus Group mer än opinion

Undersökningsföretaget Novus Groups bokslut visar att bolaget lyckas kompensera en lägre efterfrågan inom opinionsundersökningar. God försäljning inom marknadsundersökningar och kundpaneler håller försäljningen uppe.

Starkt avslut på verksamhetsåret Novus Group har på några års tid nått en ledande position inom opinionsundersökningar i Sverige. Flera mätningar har visat att bolaget, efter Sifo, är ett av de mest citerade undersökningsföretaget.
När Novus visat god tillväxt under en längre tid har branschkollegorna visat låg eller ingen tillväxt. Framgångsreceptet är att ta modern informationsteknologi till en gammal bransch. Ett sådant exempel är SMS-undersökningar.

Samtidigt har bolaget arbetat med att utveckla sina affärsområden vid sidan av opinionsmätningarna, ett viktigt arbete för att inte göra sig alltför beroende av valrörelserna. Det handlar främst om marknadsundersökningar och så kallade kundpaneler.

Bokslutet för verksamhetsåret 2010 / 2011 visar att bolaget lyckats relativt bra med att belägga sina konsulter, även med valåret i backspegeln.
Efter en mycket svag inledning på 2011 vände såväl omsättning som resultat upp i verksamhetsårets fjärde kvartal. Försäljningen för tolvmånadersperioden slutade på 26,8 miljoner kronor (27,3).

Rörelseresultatet blev 0,34 miljoner kronor, men påverkades positivt med 0,48 miljoner kronor till följd av bolaget justerat avskrivningstiden för en teknikplattform. Verksamhetsårets vinst per aktie blev 0,02 kronor (0,14).

Snabb expansion inom Kundpaneler Marknadsundersökningar och Kundpaneler växer och utgör nu mer än 40 procent av Novus totala försäljning. Motsvarande siffra för föregående verksamhetsår 2009 / 2010 var 30 procent.
Inom Kundpaneler har bolaget meddelat flera längre avtal med bland andra Sveriges Radio, AMF och Vårdförbundet. Novus bygger panelerna, administrerar och genomför undersökningar i dessa.
På ett år har Novus fördubblat antalet panelmedlemmar till 100.000 stycken, samtidigt som antalet paneler utökats från 20 till 25.

Nyrekryteringar inom marknadsundersökningar Parallellt med utvecklingen inom Kundpaneler fortsätter bolaget att rekrytera konsulter till affärsområdet för Marknadsundersökningar. Senast i raden är Åsa Hedström, som närmast kommer från branschkollegan Synovate.

– Jag är mycket glad över att vi rekryterar Åsa som är en av landets mest erfarna konsulter inom marknadsundersökningar. Med sin profil passar hon perfekt in på Novus nu när vi fortsätter vår expansion, kommenterar Novus vd Torbjörn Sjöström rekryteringen.

Framtidstro i bolaget Tillväxt på affärsområdena vid sidan av de opinionsundersökningarna är centralt för att bolaget ska upprätthålla tillväxten. Sett till bokslutet har Novus visat att bolaget nu är mer än Opinion även om de senaste årens tvåsiffriga tillväxt inte kunnat kompenseras fullt ut.
Av Novus-aktiens toppnotering på 3,10 kronor från våren 2010 återstår idag bara en femtedel. Men bolaget har en nettokassa, insiders har köpt under sommaren och nya konsulter rekryterats, signaler om att det finns en framtidstro i bolaget.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: