Novus egna undersökningar

Så ofta duschar svensken

Läs hela rapporten här: Så ofta duschar svensken

Sammanfattning

Drygt en av tre (34%) svenskar duschar eller badar 1 gång per dag, framförallt personer i åldern 18–34 år och 50–64 år (45%). Nära en av sex (15%) svenskar duschar eller badar 1–2 gånger i veckan, framförallt personer i åldern 65–84 år (32%). Jämfört med 2010 duschar eller badar svenskarna dock mindre ofta.

Resultat

En procent av svenskarna duschar eller badar flera gånger per dag, drygt en av tre (34%) gör det 1 gång per dag, nära en av sex (15%) gör det 5–6 gånger i veckan, drygt en av tre (34%) gör det 3–4 gånger i veckan, drygt en av sex (15%) gör det 1–2 gånger i veckan och en procent gör det 2 gånger i månaden.

Jämfört med 2010 duschar eller badar svenskarna dock mindre ofta. Andelen som gör det 1 gång per dag samt 5–6 gånger i veckan har minskat från 38% till 34% respektive 20% till 15%, medan andelen som gör det 3–4 gånger samt 1–2 gånger i veckan har ökat från 30% till 34% respektive 11% till 15%.

Män duschar eller badar oftare än kvinnor. Mer specifikt, 40% av männen uppger att de duschar eller badar 1 gång per dag och 17% att de gör det 5–6 gånger i veckan, medan 38% av kvinnorna att de duschar eller badar 1 gång per dag och 12% att de gör det 5–6 gånger i veckan.

Den åldersgrupp som duschar eller badar mest ofta är personer i åldern 50–64 år. Av dessa uppger 45% att de gör det en gång per dag. Den åldersgrupp som duschar eller badar minst ofta är personer i åldern 65–84 år. Av dessa uppger 20% att de gör det en gång per dag. Dessutom uppger 32% att de duschar eller badar 1–2 gånger i veckan, vilket är den högsta andelen bland alla åldersgrupper.

Om undersökningen

Undersökningen från 2024 genomfördes av Novus på eget initiativ under perioden 27 mars – 3 april 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1071 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta info@novus.se.

Undersökningen från 2010 genomfördes av Novus på uppdrag av Hemtex under perioden 11–15 februari 2010 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1000 personer i åldern 18–79 år.

Läs hela rapporten här: Så ofta duschar svensken

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: