Novus egna undersökningar

Oro för inflation - aug 2022

Var femte svensk är mycket orolig för inflationens påverkan på privatekonomin

Ladda ned hela rapporten här: rapport Novus oro inflation 20220818

Denna undersökning är en del i ett nedslag i ett par väljarfrågor. Igår släpptes oron för våldsbrott, finns att läsa här: Svenskarnas oro för att utsättas för våldsbrott och påverkan på Sverige

Jag ville undersöka hur svenskarnas syn på oron att själva drabbas av inflationen jämfört med hur orolig man är för hur inflationen påverkar Sverige. Denna är i linje med tidigare undersökning jag gjort för att förstå gapet mellan den personliga oron och oron för samhällets utveckling. Med regeringens utspel om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur blev detta extra intressant.

Var femte svensk är mycket orolig för inflationens inverkan på sin egen privatekonomi. 44 % är ganska orolig. Så totalt är 63 % oroliga för inverkan på privatekonomin.

Kvinnor i åldern 30-49 är mest orolig för sin egen ekonomi pga inflationen. Främst är det låginkomsttagare, LO medlemmar och boende i hyresrätt och boende i södra Sverige. Att elpriset skenat mest i södra Sverige är säkert en faktor som påverkar oron. Oron är minst i norra Sverige. SD sympatisörer är mest oroliga. Minst oroliga är de som säger att de skulle rösta på S, V eller MP om det vore val idag.

Ännu lite fler är oroliga för inflationens påverkan på Sveriges ekonomi, 23 % är mycket orolig för inflationens påverkan på Sveriges ekonomi. Totalt är 76 % oroliga för en påverkan på Sveriges ekonomi.

Kvinnor 30-49 år är också mest oroliga för inverkan på Sveriges ekonomi. Även här är det LO medlemmar och boende i södra Sverige. Mest oroliga för svensk ekonomi är det som idag skulle rösta på SD om det vore val idag. Men till skillnad mot privatekonomin är även de som skulle rösta på S lite mer oroliga för landets ekonomi.

Att inflationen är kopplad till energipriserna och den egna plånboken är tydligt.

Torbjörn Sjöström
Novus

Ladda ned hela rapporten här: rapport Novus oro inflation 20220818

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen är genomförd den 11 – 17 augusti 2022 via webb-intevjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de var 18 – 79 år och av de 1973 tillfrågade besvarade 1004 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen är 51%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: