Novus egna undersökningar

Oro för våldsbrott 2022-08-18

Svenskarnas oro för att utsättas för våldsbrott och påverkan på Sverige

Läs mer i rapporten som kan laddas ned här: rapport Novus oro brott 20220818

Jag ville undersöka hur svenskarnas syn på rädslan för att själv utsättas för våldsbrott jämfört med hur orolig man är för hur våldsbrotten påverkar Sverige. Denna är i linje med tidigare undersökning jag gjort för att förstå gapet mellan den personliga oron och oron för samhällets utveckling.

Värt att notera att är man rädd för att utsättas själv för våldsbrott betyder det inte att man är feg eller inbillar sig, och varje individ som är rädd för sin egen hälsa och känner sig hotad måste tas på största allvar, även om de är mycket färre än de som är oroliga för samhällsutvecklingen.

Totalt är 5 % av svenskarna mycket oroliga för att utsättas för våldsbrott. De som är mest oroliga för att utsättas för våldsbrott i Sverige är de som bor i bostadsrätt, yngre kvinnor, lägre hushållsinkomster och bor i storstaden samt i södra Sverige. Även de som sympatiserar med SD har en större andel som själva är rädda att utsättas för våldsbrott. Att man sympatiserar med SD är ett symptom på oron, de andra är orsaker till oron. Har man lägre inkomst bor man i områden där våldet är närmare inpå knuten, är man sedan ung kvinna är känslan av utsatthet ännu högre.

De flesta Svenskar är dock inte oroliga för egen del, däremot är oron utvecklingen kring våldsbrotten i Sverige

41 % av svenskarna är mycket oroliga för utvecklingen i Sverige. Ytterligare 40 % är ganska oroliga, så totalt 81 % av svenskarna är oroliga för våldsbrottens utveckling i Sverige.

De som är mest oroliga för Sverige är lite äldre kvinnor 50-64 år. De som bor i villa är lite mer oroliga än de som bor i lägenhet. De med lite högre hushållsinkomst är oroligare än de med lägre. Om man jämför med den personliga oron och oron kring Sverige kan man lite förenklat säga att de som i högre grad är oroliga för att själva utsättas för våldsbrott och våldsbrotten i Sverige är boende i södra Sverige och de som skulle rösta på SD om det vore val idag. SD har alltid varit partiet man söker sig om man är rädd och orolig, det syns i alla våra undersökningar. Något jag har skrivit om och förklarat varför många gånger under åren. Så det är inget överraskande som sådant. Men det är viktigt att förstå skillnaden på orsak och verkan. SD har en stark väljarbas i de som är oroliga för egen del och för Sveriges utveckling. SD har också en särställning i svensk politik genom att det är det enda parti som inte har regerat. Även om andra partier ibland försöker locka SD:s väljare med samma retorik skall man inte glömma att alla andra partier på ett eller annat sätt faktiskt suttit i en regering i närtid och därmed haft makten att göra något åt problemen. Det är också ett faktum att det i princip dagligen sker och rapporteras om skjutningar i Sverige. Från att börja som något som var som mest påtagligt unders sommarmånaderna så är det nu ett dagligt inslag i nyhetsrapporteringen och i de pushnotiser som kommer från nyhetsbolagen. Det är självklart att den påtagliga förändringen leder till en ökad oro och att 8 av 10 svenskar nu är oroliga för utvecklingen kring våldsbrotten i Sverige. Det vore konstigare om det inte var så. Vad som händer i Sverige påverkar medborgarna, precis som nyhetsmedias rapportering gör.

Men det är också intressant att se skillnaden i storheten mellan antalet som själva är rädda för att utsättas för brott, som tack och lov är långt under 8 av 10 svenskar, samt de som är oroliga för det ur en samhällssynpunkt.  Men som sagt, ingen skall så klart behöva vara mycket orolig för att utsättas för våldsbrott. Ganska orolig har vi nog alla varit någon gång, även om det också så klart inte är bra.

Det är heller ingen tvekan om att grova våldsbrott inte kan fortsätta vara en i stort sett daglig händelse i Sverige.

 

Torbjörn Sjöström

Novus

Läs mer i rapporten som kan laddas ned här: rapport Novus oro brott 20220818

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen är genomförd den 11 – 17 augusti 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de var 18 – 79 år och av de 1973 tillfrågade besvarade 1004 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen är 51%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: