Novus egna undersökningar

Coronastatus 0403

Detta är en äldre sida som visar den dagens publicering, den senaste uppdateringen hittar du alltid på: Novus Coronastatus

Uppdaterad 20200403 kl 15:10

Senast på bloggen: Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Denna sida kommer uppdateras dagligen, Gårdagens inlägg är här:
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)

För att tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Hur länge är man sjuk?

I dagens uppdatering tittar vi närmare på fyra dagars data 30 mars-2 april, bestående av 2289 intervjuer, för att se hur länge man är sjuk. Men också på den dagliga undersökningen genomförd 2 april basera på 555 intervjuer. Allt utfört i Novus Sverigepanel i åldersgruppen 18-79 år. Den är som alla Novus undersökningar mot allmänheten representativ för svenska folkets åsikter i undersökta frågor.

Bland de som uppger att de är sjuka dessa dagar så är det en kraftig övervikt bland de som varit sjuka länge. Var tredje som har är sjuk idag har varit det i mer än fem veckor. Om man tittar mer på de som uppger att de är symptomfria så har 75 % tillfrisknat efter två veckor, men 14 % uppger att de var sjuka i mer än fem veckor.

Med denna fråga hoppas vi också ännu bättre kunna följa hur många som uppger att de blivit sjuka den närmaste tiden. Detta kan också hjälpa till att få en allmän bild över smittspridning bland Svenska folket utöver andelen som uppger att de är sjuka.

Det har också stört mig några dagar att andelen kroniskt sjuka i vår undersökning inte ger oss några ledtrådar kring coronaliknande symptom. Så vi har ändrat frågan lite och tagit bort det svarsalternativet, och istället lagt till ett där man kan uppge att man har lättare förkylningssymptom.

15 % av alla svenskar har idag lättare förkylningssymptom, 5 % har nyligen varit sjuka men symptomfria nu, 4 % uppger att de är lättare sjuka.

Nu sabbar det ju tidsserien, men samtidigt lär vi oss lite mer på grund av detta. Delvis kan ju kroniskt sjuka faktiskt vara friska utifrån Coronaliknande symptom. Men också är man sjuk om man har lättare förkylningssymptom? Det är ju en fråga om synen på sin egen status. Sannolikt även en viktig ledtråd kring om man är symptomfri eller inte i de studier som finns bl.a. i Italien och Island. Lite snuvig är ju kanske symptomfri för många. Tittar vi på förändringen så tyder nedgången på symptomfria att man nu sannolikt känner sig frisk men har lättare förkylningssymptom. Precis som andelen lättare sjuka sjönk drastiskt också, för man känner sig nog inte sjuk, men har lättare förkylningssymptom. Så vi blev nog av med ett mörkertal här ändå. Idag uppger ca 20 % av svenska folket att de har mellan lättare förkylningssymptom till sängliggande. Men vi kommer också börja med rullande medeltal på denna data framåt, så det kan slå lite vartefter mer kunskap tillkommer.

Oaktat det ser det fortfarande ut som en tillplattad kurva. Bloggar mer om tankarna kring det här: Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Vi har nu ändrat presentation av denna grafik och rapporterar tre dagars rullande medelvärde, jämnar ut eventuella hopp i datainsamlingen och ger en helt annan stabilitet i datat, då varje datapunkt då är baserad på ca 1800 intervjuer.

Bland svenska folket tror nu 6 % att de har smittats av Corona och 12 % vet inte, en grupp som vi alltså inte kan avfärda att de inte smittats. Med tanke på de diffusa symptomen är det inte lätt så klart. Särskilt som var femte vuxen svensk idag uppger att de har någon form av symptom, dock har i princip alla endast lättare symptom.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval varje dag. Så det är inte samma människor som svarar varje dag utan det är nya människor varje dag.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, att 2226 svenskar svarade och det var 64 % av alla tillfrågade för denna undersökning och det på endast 48 timmar är verkligen mycket bra. i vår dagliga undersökning svara ca 70 % av de tillfrågade, det är mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagarns coronastatus:
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: