Novus egna undersökningar

Mars 2024

Förtroende för EU-kandidater mars 2024

Läs hela rapporten här: Förtroende för EU-kandidater mars 2024

Analys

Jonas Sjöstedt hade som partiledare för Vänsterpartiet ett högt förtroende. Han var en av dem som svenskarna kunde ha förtroende för utan att kunna tänka sig att rösta på. Genomgående för partiledarna nu, med visst undantag för Magdalena Andersson, är att väljaren inte ser skillnad mellan förtroende och sympati. Det har blivit väldigt polariserat. Detta lever inte kvar riktigt på samma sätt nu när Sjöstedt är EU-kandidat, men han drar nytta av den höga kännedomen, vilket gör att han är den EU-kandidat som har högst förtroendet bland de som sympatiserar med Socialdemokraterna. S-sympatisörer har faktiskt högre förtroende för Sjöstedt än S egen toppkandidat Heléne Fritzon. Men det kan säkert förklaras med att Sjöstedts kännedom är mycket högre. Även bland S-sympatisörer är det nära tre av tio som inte känner till Fritzon.

Detsamma gäller Alice Bah Kuhnke. Nästan alla känner till henne, och det driver upp förtroendet bland oppositionens sympatisörer. Bland S-sympatisörer är det samma sak för Bah Kuhnke som för Sjöstedt; man har högre kännedom och därmed också högre förtroende för henne än S egen toppkandidat.

Det är Sjöstedt och Bah Kuhnke som är kända bland i princip alla. Tobé och Teodorescu Måwe är det en fjärdedel av svenska folket som inte känner till, och det drar ned andelen som också har förtroende för dem. Inom M är det 15 procent som inte känner till Tobé, och bland de som sympatiserar med regeringspartierna är det 20% som inte känner till Teodorescu Måwe. För henne har säkert närvaron i SVT ökat kännedomen ganska rejält, men det är fortfarande många som inte känner till henne, även bland KD:s potentiella väljare.

Att kännedomen för Heléne Fritzon är så låg trots att hon har varit minister säger något om vad som händer när man blir EU -parlamentariker: man försvinner helt från det svenska offentliga rummet och kan lätt falla i glömska bland svenskarna.

Rent generellt är kännedomen intressant att titta på, särskilt bland dem som enbart synts som EU-parlamentariker, eller inte har varit i TV som programledare, partiledare eller riksdagsledamot.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av GP under perioden 1–6 mars 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av totalt 1033 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta info@novus.se.

Läs hela rapporten här: Förtroende för EU-kandidater mars 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: