Vad tycker väljarna?

Mars 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor mars 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti 2022 Mars

Uppdaterad mars 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga.

Undersökningen är genomförd 24 februari – 2 mars 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1003 personer har svarat på undersökningen av 1800 kontaktade personer. Deltagarfrekvensen var därmed 56 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Socialdemokraterna stärker sitt sakfrågeägarskap jämfört med undersökningen i februari, något som också syntes i Novus/SVT:s väljarbarometer för mars som visade en statistiskt säkerställd uppgång för S jämfört med januari.

Sambandet mellan väljarstöd och sakfrågeägarskap är tydligt.

S går också fram i den nu viktiga försvarsfrågan och har en delad förstaplats där tillsammans med M. Innan Ukraina kriget ledde M den frågan före S. Att S nu satsar på försvaret ökar deras förtroende i frågan. Även i energifrågan som också ökade signifikant i viktighet hos väljarna går S fram lite i förtroende, men där är det fortfarande M som anses vara bäst och är kvar på samma nivå som föregående månad. Att S går fram där beror nog på att det hos fler anser att det var MP som var den drivande kraft i att lägga ned kärnkraftverk och på sätt gjorde Sverige mer sårbart.

Energifrågan och försvaret känns som två frågor som kommer att vara tongivande hela vägen fram till valet. Energifrågan lyfta jag redan i januari som en sådan fråga, försvarsfrågan har varit en relativt död fråga fram till att Ryssland skakade om vår känsla av trygghet. Den var på gång redan i februari med deras ökade närvaro och ändrat tonläge kring Ukraina och NATO. Plus drönarna runt våra kärnkraftverk, som faktiskt fortfarande inte förklarats eller avfärdats, de lämnades över till SÄPO, polisen lade ned alla andra observationer, men inte de runt kärnkraftverken. Nu är försvarsfrågan ett faktum, och kommer sannolikt inte gå över ens om kriget i Ukraina förhoppningsvis blir kortvarigt. Europeiska säkerhetsläget har helt förändrats och vi har återigen ett väst och öst, demokrati mot diktatur.

Tanken svindlar när man drar ut tangenten på detta. Även om det inte blir värre är det redan en enorm förändring som kommer sitta i. Hur kommer man se på Kina? Hur kommer man se på EU? Hur kommer man se på demokratin. Men det vi ser i våra undersökningar nu är att svensken verkar mer arg än rädd. Stödet för NATO är starkare än någonsin och viljan att försvara sig själv och Sverige är mycket hög.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortsatt i topp, följt av lag och ordning. På tredjeplats finner vi nu Skola och utbildning medan invandring/integration halkat ner på en fjärdeplats. Energifrågan har gått upp på femte plats. Ny sakpolitisk fråga i topp tio listan är försvaret som nu ligger på en nionde plats. Socialdemokraterna har fem frågor de anses vara bäst inom, Moderaterna två. M och S delar också på ytterligare en (Försvaret). Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i sex frågor, vilka är sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, pensioner, landets ekonomi och försvaret där de delar på första platsen med Moderaterna. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor, vilka är lag och ordning, energipolitiken och försvaret. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, vilka är invandring och integration respektive miljö och klimat.

Om vi kollar på bästa parti nedbrutet på parti i tabell 2 ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (24%) ha bäst politik följt av Vänsterpartiet (11%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (22%) ha bäst politik, tätt följt av Sverigedemokraterna (21%) och Socialdemokraterna (21%), medan i frågan om invandring/integration anses Sverigedemokraterna (30%) har bäst politik, följt av Socialdemokraterna (19%).

Efter Socialdemokraternas tapp föregående mätning i januari i det sammanlagda sakfrågeägarskapet så ökar de igen, vilket också sammanfaller med den signifikanta ökningen i väljarstöd som presenterades i Novus/SVT väljarbarometer för mars.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor och näst bäst politik i två frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan. Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i äldreomsorgen och Vänsterpartiet näst bäst i frågan om pensionerna och sjukvården. Varken Centerpartiet eller Liberalerna anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (24%) har den bästa politiken, följt av Vänsterpartiet (11%).

Energi och försvarsfrågan är särskilt intressanta just nu. I februari 2022 ansåg 24 % att M 18 % att S hade bäst politik i försvarsfrågan. Så S har nu tagit en delad förstaplats i en fråga M innan ansågs starkast i. S går också fram i energipolitiken från 14% i februari till 17 %, men där är fortfarande M starkast.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti 2022 Mars

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.

Medverkande:
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.

Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: