Vad tycker väljarna?

Vänsterpartiet

Väljarprofil V 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser V-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL VÄNSTERPARTIET 2023

Sammanfattning

I juni 2023 är väljarstödet för Vänsterpartiet 7,8%. Jämfört med valresultatet 2022 har väljarstödet därmed ökat med en procentenhet. Bland de som röstade på Vänsterpartiet i valet 2022 uppger 74% att de hade röstat på partiet igen om det vore val idag. Vänsterpartiets väljare är relativt jämnt fördelat över kön men med något fler kvinnor. Vänsterpartiet har något fler sympatisörer i åldersgruppen 30-49 år. 45% av V-sympatisörerna tillhör denna åldersgrupp. Över hälften (53%) har universitet/högskola som högst avslutade utbildning. Partiets sympatisörer bor främst i storstäder, hela 45%.

Väljarnas stöd för partiledare Nooshi Dadgostar är starkt, 85% av vänsterväljarna säger att de har mycket eller ganska högt förtroende för henne.

Mätningen från juni 2023 visar att Vänsterpartiets väljare är de som uttrycker mest oro för samhällets utveckling jämfört med sympatisörer för övriga riksdagspartier. Hela 90% svarar att utvecklingen i samhället går åt fel håll, och endast 2% att den går åt rätt håll. Vänsterpartiets väljare tycker att de viktigaste politiska frågorna är sjukvården, klimatet samt skola och utbildning. Det är samma frågor som vänsterväljarna uppgav som viktigast även i mätningen inför valet 2022.

Analys

Både Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare prioriterar sjukvården högst. På andra plats har V-sympatisören klimatet, och S skolan. Vi vet också att MP och V har tävlat om samma väljare genom åren, så kanske inte så konstigt. Dadgostar har högre förtroende bland svenska folket än MP:s språkrör har. Och när MP sa att de tydligt var ett vänsterparti och sedan blev part i S-regeringen så placerade man sig nära V på så många sätt. V har svårt att ta väljare från andra än S och MP egentligen. V är nog det parti som har väljare som är ideologiskt på vänster högerskalan och samma gällande själva partiet. Partiledaren kan då ha förtroende från andra än sina egna sympatisörer.

När V sänkte S-regeringen så fick de respekt från SD- och M-sympatisörer. Kanske för att de ansåg sig ha samma mål, men av olika anledningar. Den dåvarande oppositionen gladde sig åt kaoset som det skapade. V kände sig väl mer nödgad att visa att de inte var en dörrmatta för en S regering. Apropå ideologisk positionering, Novus gjorde en undersökning om vem man anser har mest makt i samhället, politiker, journalister eller företagsledare. Sverigedemokrater svarade i högst omfattning journalister, och de ansåg att man inte kan lita på journalister. Detta borde jag skrivit i SD-analysen, men ni läser väl alla? Detta är en viktig förklaring till en stor del av hatet mot journalister. Anser man att någon har makten men missbrukar den för eget syfte skapar det ilska och frustration som bland vissa tar sig uttryck i hat.

Men tillbaka till V, bland deras sympatisörer är det många som anser att de som har mest makt i samhället är företagsledare. En tydlig vänsterideologi syns som inte de andra partierna som placeras i oppositionen på vänstersidan av politiska analytiker har.

Samtidigt vart skall de med vänstervärderingar i Sverige ta vägen? Det finns ju egentligen bara Vänsterpartiet. Om V vill växa kan de inte förlita sig på ren vänsterideologi. Ur ett internationellt perspektiv är alla svenskar socialdemokrater. Svensken är extremt lagom på så många sätt, man vill ha en stark välfärdsstat som tar hand om de som inte kan ta hand om sig själv. Men man vill också ha en liberal demokrati med marknadsekonomi. Så all politik måste kretsa kring dessa värderingar för att vinna väljare. Här är också krocken mellan uppförstorade ibland krystade konflikter och svenska väljarnas önskan om lagom. Politikens kommunikation drar i väg utifrån amerikanska spinndoktorers logik, men väljarna är inte där. Det borde jag nog hålla ett seminarium om? Amerikanska kampanjteorier och var den logiken går fel, inte bara i USA utan ännu mer i länder som Sverige? En bra cliffhanger till hösten.

V är som starkast i storstäderna, vilket inte är nytt, och bland yngre väljare vilket verkligen är sedan gammalt. Bara en tredjedel av V:s sympatisörer är över 50 år.

V:s sympatisörer är de som är mest missnöjda med samhällsutvecklingen, bara 2% anser att landet utvecklas åt rätt håll. 37% ansåg 2022 under en S-regering att det gick åt rätt håll. Så de är inte oväntat mer missnöjda nu. Även S-väljaren är mycket missnöjd med utvecklingen, bara 9% där anser att det går åt rätt håll nu.

Polariseringen mellan oppositionen och regeringsunderlaget är ett jätteproblem. Helt klart något jag skall hålla ett seminarium om i höst.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: